Lokalpolitik

Kommunalt plus på kontoen

Kommuneregnskabet for 2002 blev reddet på målstregen

DRONNINGLUND:Dronninglund Kommune er kommet ud af 2002 med et overskud på 11,4 mio. kr. Det er 5,9 mio. kr. bedre end forventet pr. 30. september sidste år, og dermed blev kommuneregnskabet altså reddet på målstregen. Det kunne økonomiudvalget konstatere på et møde i denne uge, og det samme kan byrådet, når regnskabet allerede på tirsdag kommer til behandling i kommunalbestyrelsen. Det var i går ikke muligt at træffe borgmester Mikael Klitgaard (V) for en kommentar, idet han var optaget af et delegeretmøde i KL i Odense, men i et skrevet forord til resultatopgørelsen for 2002 har borgmesteren denne konklusion: - Set i forhold til 2001 er der sket en mærkbar forbedring. Mikael Klitgaard påpeger i den forbindelse, at der ud af det nævnte overskud på 11,4 mio. kr. kan henføres omkring to mio. kr. til kommunekassen. Dette tal er officielt oppe på omkring seks mio. kr., men fire mio. kr. af disse er allerede øremærket til brug i institutionerne, fordi de dér er blevet sparet op og videreført fra 2002 til 2003 via den økonomiske decentralisering i kommunen. Men to mio. kr. i kommunekassen er også noget, der luner i Mikael Klitgaards sind. - Det var hårdt tiltrængt efter et år 2001 med store anlægsinvesteringer og et driftsmæssigt underskud, skriver han i det omtalte forord til resultatopgørelsen. Graver man dybere ned i regnskabstallene, kan man endvidere se, at der på de forskellige, såkaldte politikområder blev tale om et samlet merforbrug i 2002 på 3,19 mio. kr. Da der imidlertid i årets løb også blev tillægsbevilget for et beløb på tilsammen 9,64 mio. kr., blev der på driften samlet set tale om et mindreforbrug på 6,45 mio. kr. Her er det bemærkelsesværdigt, at kommunen på politikområdet Voksenservice måtte indkassere en merudigift i forhold til det budgetterede på 6,8 mio. kr. - 600.000 kr. mere, end der blev tillægsbevilget i årets løb - men denne ekstraudgift er på resultatopgørelsen blevet blødt op af besparelser på flere hundredetusinde kroner på områder som flygtninge, folkeskolen samt børn unge. Derudover har også lavere renteudgifter end ventet hjulpet kommuneregnskabet på rette vej. I sit forord til resultatopgørelsen gør Mikael Klitgaard i øvrigt opmærksom på, at den positive regnskabsudvikling i sidste kvartal af 2002 lover godt for dette års kommunebudget. - Det peger frem imod, at der er lagt et fornuftigt budget på de fleste områder i 2003, siger han - hvorefter han imidlertid hurtigt tilføjer: - Dog er der på overførselsudgifterne stadig en stigning, der ser ud til at fortsætte og dermed vil give et pres på budgettet for 2003. Mikael Klitgaard runder derefter af med denne konstatering: - Regnskabsresultatet giver ikke plads til udvidelser af driftsrammen, og det er nødvendigt med en fortsat stram styring af budgetterne.