Rebild

Kommune beklager rykkerbreve

I en netop udsendt pressemeddelelse beklager Rebild Kommune udsendelse af de rykkerbreve til en række virksomheder på et affaldsgebyr, de allerede har søgt sig fritaget for.

De berørte virksomheder har dog ikke fået imødekommet deres ansøgning. Rebild kommunen erkender dog at virksomhederne burde have fået et svar, inden de fik en rykker. Chef for Center Natur og Miljø, Bo Lodbjerg, indrømmer, at det ikke er godt nok - Det er det ikke. Proceduren skal naturligvis være den, at ansøgeren først modtager et afslag, og derefter får en frist til at betale gebyret inden vi sender en rykker. Sagsbehandlingen har taget alt for lang tid, så jeg kan godt forstå, at mange er utilfredse og jeg skal være den første til at beklage forløbet, erkender centerchefen i pressemeddelelsen. Derfor har de implicerede virksomheder nu modtaget et brev fra centerchefen, hvor han beklager situationen. De er samtidig orienteret om, at der også er en opkrævning for 2011 på vej.