Lokalpolitik

Kommune blev sat på plads af klagenævn

Naturklagenævnet underkender Hjørring Kommunes tilladelse til udskældt sommerhus

Kløren 5 syd for Hirtshals ligger i voldsomt kuperet klitområde, og det har været nødvendigt at grave sig igennem en hel klit for overhovedet at komme ind til sommerhusgrunden og gøre den klar til det kommende byggeri. Arkivfoto: Kurt Bering

Kløren 5 syd for Hirtshals ligger i voldsomt kuperet klitområde, og det har været nødvendigt at grave sig igennem en hel klit for overhovedet at komme ind til sommerhusgrunden og gøre den klar til det kommende byggeri. Arkivfoto: Kurt Bering

Om igen, lyder beskeden fra Naturklagenævnet til Hjørring Kommune i sagen om sommerhusbyggeriet på Kløren 5 i Hirtshals. Dick Sørensen, der har sommerhus i samme område, klagede i sommer over gravearbejdet på Kløren 5. Et bombekrater - Det førhen så bevaringsværdige og smukke klitlandskab ligner et bombekrater fra et tæppebombet krigszone, skrev Dick Sørensen i sin klage til Naturklagenævnet. I lokalplanen for sommerhusområdet Rajen står der, at der kun må foretages "strengt nødvendige terrænreguleringer", og Dick Sørensen mener at det voldsomme graveri er i strid med lokalplanen. Hjørring Kommune mener derimod at der ikke er gravet mere end højst nødvendigt, og at graveriet derfor ikke er i strid med lokalplanen. Men Naturklagenævnet stiller sig altså på Dick Sørensens side, og ophæver den grave- og støbetilladelse, kommunen gav ejeren af Kløren 5 12. juni i år. To fodfejl Kommunen har ifølge afgørelsen begået to fodfejl i sagsbehandlingen: - Kommunen har undladt at præcisere omfanget og karakteren af den terrænregulering, der er blevet givet tilladelse til. - Kommunen har ikke foretaget nabohøring om terrænreguleringen. "Naturklagenævnet finder i dette tilfælde, at der skulle have været foretaget naboorientering vedrørende terrænreguleringen... da indgrebet efter oplysningerne i sagen ikke umiddelbart kan antages at være af underordnet betydning for naboejendommene, og da den omhandlede ejendom er beliggende umiddelbart op til et klitfredet område", skriver Naturklagenævnet i sin afgørelse. Nævnet har nu givet Hjørring Kommune besked om at præcisere omfanget af terrænreguleringen samt gennemføre en nabohøring, inden der kan gives en ny tilladelse til Kløren 5.