EMNER

Kommune bør overtage Visborggård

PROGRAM:Jeg er blevet spurgt, hvilke ideer jeg har til vores nye Mariagerfjord Kommune. Svaret er enkelt: Jeg går ind for nem transport til vore skoler, handelsskoler og gymnasier, så spildtiden mindskes mest muligt. Desuden går jeg ind for frit valg i ældreplejen samt frit valg af plejehjem. Jeg synes, der skal være mulighed for udstykning/bebyggelse i alle bysamfund samt mulighed for forbedring af den eksisterende boligmasse uden for mange restriktioner. Jeg går endvidere ind for, at vores nye Mariagerfjord kommune overtager Visborggård fra amtet for at sikre arbejdspladserne her i området. Læserbrevet er forkortet af redaktionen