Lokalpolitik

Kommune fik medhold i klagenævn

Intet at udsætte på kommunens planlægning vedrørende Hadsund Syd, fastslår Naturklagenævnet

Naturklagenævnet giver Mariagerfjord Kommune fuldt medhold i en sag, hvor Danmarks Naturfredningsforening havde klaget over kommuneplanen. Den nye kommuneplan for Mariagerfjord Kommune blev vedtaget 17. december 2009. Men det er først nu, da Naturklagenævnet har givet Mariagerfjord Kommune medhold, at kommuneplanens indhold er endelig fastlagt. Danmarks Naturfredningsforening klagede over planen, fordi den omfattede et nyt boligområde ved Hadsund Syd. Foreningen vurderede, at boligområdet var i strid med planloven. Men Naturklagenævnet har nu fastslået, at Mariagerfjord Kommune har givet tilstrækkelig begrundelse for at udlægge et nyt boligområde i kystnærhedszonen. Nævnet har samtidig afgjort, at planen ikke skal i høring igen. Afgørelsen betyder, at Mariagerfjord Kommunes planer for udviklingen af Hadsund kan fastholdes. Afgørelsen giver også kommunen vished for, at planlægningen bag det nye boligområde ved Hadsund Syd er grundig nok og i overensstemmelse med lovgivningen. Afgørelsen betyder derfor også, at kommunen nu har en drejebog for, hvad det kræver at planlægge i kystnærhedszonen. - Men afgørelsen medfører ikke, at alle kystnære zoner i kommunen nu kan plastres til med boliger. Det kræver nemlig helt særlige argumenter at planlægge i kystnærhedszonen, forklarer Allan Hassing fra Center for Plan, HR og Udvikling i Mariagerfjord Kommune. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, onsdag