Lokalpolitik

Kommune handlede ulovligt

Vesthimmerlands Kommune burde have ladet byrådet afgøre køberet på golfejendom

Retten til at købe ejendommen, som Løgstør Golfbane ligger på, har været behandlet i Tilsynet. Vesthimmerlands Kommune burde have ladet byrådet afgøre spørgsmålet om køberetten, fastslår Tilsynet.

Retten til at købe ejendommen, som Løgstør Golfbane ligger på, har været behandlet i Tilsynet. Vesthimmerlands Kommune burde have ladet byrådet afgøre spørgsmålet om køberetten, fastslår Tilsynet.

LØGSTØR:Det var ulovligt, da økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede at give en køberet væk sidste år - uden om byrådet. Det slår Tilsynet under Statsforvaltningen Nordjylland fast i en udtalelse i sagen. Sagen stammer fra foråret 2008, hvor økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede at udleje ejendommen, som Løgstør Golfbane ligger på, og samtidig give en forkøbsret til ejerne af Løgstør Parkhotel. Specialkonsulent Jette Linnemann fra Tilsynet henviser til styrelsesloven, hvor det fremgår, at enhver indtægtsbevilling eller udgiftsbevilling skal omkring byrådet. - Vi er ikke uenige i, at køb og salg godt kan foregå i økonomiudvalget, men vi vil bare understrege, at byrådet på et eller andet tidspunkt skal sige, at nu kommer der nogle penge i kassen, eller nu skal vi af med nogle penge - altså har taget bevillingsmæssig stilling til det, siger Jette Linnemann. I udtalelsen fra Tilsynet henvises til vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendom, hvor det fremgår, at en aftale om en køberet, "skal ske under iagttagelse af samme procedure som før - og på samme vilkår som ved - salg af en kommunal fast ejendom". Springende punkt Men netop spørgsmålet om køberet er det springende punkt for Vesthimmerlands Kommune og grunden til, at kommunen ikke uden videre accepterer Tilsynets afgørelse. - Vores forvaltning og jurist er ikke enig med Tilsynet i, at vi ikke har handlet efter styrelsesloven. Derfor har vi spurgt Velfærdsministeriet om deres tolkning af det her. Vi kan jo ikke give en bevilling på nogle penge, som vi ikke ved, om vi får. Det er kun en ret til at købe. Det er ikke en pligt, siger borgmester Jens Lauritzen (V). Lille sag NORDJYSKE har bedt ekspert i forvaltningsret lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet vurdere tilsynets afgørelse. Han er enig i tilsynets konklusioner, men kalder sagen for "lille". - Det lader til, at man ikke har haft beslutningen det rigtige sted henne - nemlig i byrådet - men kun i økonomiudvalget, og det er selvfølgelig galt. Men jeg synes måske, at det er en beskeden overtrædelse. Økonomiudvalget er jo trods alt et centralt et udvalg i kommunen, siger Sten Bønsing. Han understreger samtidig, at kommunen ikke har lidt et tab. Alligevel forstår han godt, at Tilsynet har valgt at behandle sagen grundigt. - Ud fra et større perspektiv og ud fra et præventivt synspunkt er det godt nok, at kommunaltilsynet sætter forholdsvis bastant ind, selv om der er tale om en lille sag. På den måde giver de en påmindelse til den pågældende kommune - men også til andre kommuner helt generelt. En påmindelse om, at det er byrådet, der er bevillingsmyndighed, siger Sten Bønsing. Tilsynet vil ikke omstøde beslutningen om at give køberetten væk. Køberen var nemlig i god tro. Men til gengæld har Tilsynet bedt kommunen gøre rede for, hvordan man har tænkt sig at håndtere fremtidige sager om køberetten. - Hvis Velfærdsministeriet er enig med Tilsynsrådet i, at vi er nødt til at forelægge sådan en køberet for byrådet, så gør vi dét. Så er den ikke længere, siger Jens Lauritzen. Borgmesteren sad selv i bestyrelsen for Løgstør Golfbaneanlæg A/S, og af samme grund gik han uden for døren, da økonomiudvalget behandlede sagen om køberetten. Efter at ejeren af Løgstør Parkhotel, finansmanden Henrik Schimming, overtog Løgstør Golfbaneanlæg sidste sommer, blev bestyrelsen dog skiftet ud. I øjeblikket forhandler Henrik Schimming med kreditorerne i golfbaneanlægget, som har været præget af økonomiske problemer. Det har Schimmings selskab Ejendomsselskabet Island A/S tilsyneladende også. I hvert fald har selskabet ikke betalt lejen til kommunen for at bruge ejendommen, som golfbanen ligger på. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Schimming eller fra hoteldirektør Jan Storgaard.