Kommune har ansvar

Til Jørgen Bing og teknisk udvalg: På baggrund af den kritiske situation ved Nørlev Strand kunne jeg tænke mig at få svar på, hvorfor kommunen - på trods af sine principper - har givet tilladelse til høfder ved Skallerup, når man er klar over, at disse vil give store problemer andre steder langs kysten. Samtidig kunne jeg tænke mig at få at vide, hvem der har betalt for denne sikring.

Ved Nørlev Strand har grundejerne ikke kunnet få kommunens tilladelse til egenbetalt kystsikring, selv om den påtænkte sikring kun skulle være nedlægning af sten langs klitfoden, hvilket - efter entreprenørens udsagn - ikke vil give nævneværdige gener på efterfølgende kyststrækninger. Kommunen har jo selv benyttet stensætning til sikring af nedkørslen til stranden. Jørgen Bing udtaler frejdigt til tv, at kommunen ikke har noget ansvar i forbindelse med den kraftige erosion, men det er jo ikke tilfældet. Der vil altid være en naturlig nedbrydning, men som følge af sikringen af Skallerup Klit (og måske Lønstrup) er denne blevet meget kraftigere, så derfor må kommunen påtage sig ansvaret for den forøgede erosion. Man kunne i den forbindelse prøve at overbevise teknisk udvalg om, at alle borgere i Hjørring Kommune må have de samme rettigheder. Jeg håber, at beslutningen om at forbyde kystsikring, er truffet efter grundige overvejelser, hvor man har sat sig ordentligt ind i sagen. Borgmesterens udtalelse til TV Nord lørdag, hvor han pointerer, at når man lægger noget ud i vandet, vil det få følger andre steder, tyder på, at han i hvert fald ikke ved, hvad ansøgningen om kystsikring af Nørlev Strand indeholder, men godt ved, at det er kommunens tiltag, der er skyld i den øjeblikkelige situation.