Kommune har medlt borger til politiet

Forurening 18. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: En borger i Løkken-Vrå Kommune nægter at betale en regning på næsten 100.000 kroner fra Løkken-Vrå Kommune. Regningen har han fået som følge af en olieforurening, der viste sig at stamme fra en uregistreret olietank på hans ejendom. Politikerne i teknisk udvalg var i april enige om, at manden selv skal betale udgifterne. Men han nægter at betale regningen. - Vi havde borgeren inde til en snak. Men nu indgiver vi sagen til politiet, og beder dem om at efterforske den. Vi kan ikke komme videre. Vi har en forureningssag, hvor vi har et krav - og det vil han ikke anerkende. Han har forurenet et vandløb, og vi har sat de ting i gang, der skal til for at begrænse forureningen. Det tog tid at spore, hvor forureningen kom fra, og det har kostet penge - dem skal han betale, fastslår formand for tekniks udvalg, Kim Bach (fællesliste). Sagen tog sin 2. januar, da kommunen modtog en anmeldelse om forurening af Skrollshede Grøft, og der blev straks etableret flydespærringer for at begrænse skaden. Olien fortsatte de følgende dage med at løbe ud i bækken, og en ejendom blev indkredset som forureningskilde. "Bækken ville ikke kunne blive ved med at klare belastningen. Det var derfor nødvendigt at finde kilden til forurening", oplyser teknisk forvaltning i sagsbeskrivelsen. Ejeren på ejendommen oplyste ifølge sagens akter overfor kommunen, at der ikke havde været uheld på ejendommen, og at han ikke havde tanke ud over dem, kommunen har registreret. Kommunens miljøfolk fortsatte herefter arbejdet med at spor forureningskilden. Oliesporet førte midt i januar til en olietank i drivhuset på borgerens ejendom. Det viste sig, at han har haft en dieseltank med fra en tidligere ejendom - en tank der nu var gravet ned. Tanken blev først fundet 21. jnauar. Prøver viste, at olien fra tanken var identisk med den olie, der blev fundet i vandløbet. I et brev til kommunalbestyrelsen skriver ejeren af olietanken, at man kunne have fundet olieforureningen langt hurtigere end man gjorde, og at det er utilstedeligt, at kommunen sender ham en regning på 98.726 kroner. Men heri er teknisk udvalg ikke enig. - Man kan ikke bebrejde kommunen, at det tog så lang tid at spore forureningen. Vi mener denne sag er kørt, som den skal. Hvis vi skulle have fundet forureningskilden hurtigere, burde han have bidraget til opklaring. Han har direkte adspugt benægtet, at der var andre tanke end de kendte på ejendommen. Men han vidste, han havde en tank med fra den tidligere ejendom. Han har ikke været medspiller - sådan opfatter vi det, siger Kim Bach. Den berørte borger har tidligere inviteret politikerne på besigtigelse på sin ejendom, men den opfordring har ingen i kommunalbestyrelsen tage imod.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...