EMNER

Kommune i klemme - kan ende med bet

Jens lauritzen (V), borgmester, kalder i et brev til Velfærdsministeriet sagen både urimelig og grotesk. Arkivfoto: Martin Damgård

Jens lauritzen (V), borgmester, kalder i et brev til Velfærdsministeriet sagen både urimelig og grotesk. Arkivfoto: Martin Damgård

VESTHIMMERLAND:Klækkelige tilskud fra EU, fonde og staten selv kan ende med et smerteligt økonomisk smæk til Vesthimmerlands Kommune. I værste fald kan de 14 millioner kroner, EU har givet til Vesthimmerlands Musikhus, ende med at lune - ikke i Vesthimmerland - men i statskassen. - Det kan næppe have været intentionen bag EU-tilskuddet, lyder det i et brev, som Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Jens Lauritzen (V), har sendt til Velfærdsministeriet. Vesthimmerlands Kommune rammes af de sanktioner, regeringen har varslet over for de danske kommuner, hvis udgifterne til service og anlæg samlet set overskrider budgettet for 2008. Projekter koster dyrt Kommunen rammes særligt hårdt, fordi anlægsudgifterne regnes som bruttoudgifter. Et musikhus med mange EU-kroner og fondspenge i tæller altså fuldt ud som en kommunal anlægsudgift, selv om det kommunale bidrag er begrænset. Lovforslaget slår ekstra hårdt i Vesthimmerland, fordi en hel række projekter sat i værk af de fire gamle kommuner bliver færdige i år. De seks projekter, der står færdige i 2008, kommer til at indgå med en samlet bruttoanlægssum på godt 33,6 millioner kroner. Det beløb søger Vesthimmerlands Kommune nu dispensation fra. Truslen om at skulle betale millioner til statskassen har fået økonomiudvalget til at diktere et øjeblikkeligt anlægsstop i Vesthimmerlands Kommune. Det går blandt andet ud over Farsø Skole, hvor økonomiudvalget i går skulle have frigivet 1,3 millioner kroner til renovering af skolen. Urimeligt og grotesk - Men indtil vi har fået svar på vores dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet, bliver der ikke sat nye anlægsarbejder i gang, understreger Jens Lauritzen over for NORDJYSKE Medier. Uden en dispensation vil ikke engang et anlægsstop nemlig forhindre, at Vesthimmerlands Kommune bliver ramt af sanktioner. Hele sagen er i Jens Lauritzens øjne både urimelig og grotesk. Det sidste måske bedst illustreret med de 1,6 mio. kr., som den daværende Løgstør Kommune fik til et maritimt oplevelsescenter. Pengene bliver først udbetalt, når der ligger et færdigrevideret regnskab. Det sker i år, hvorefter Velfærdsministeriet skal udbetale pengene, som vil komme til at indgå som en del af bruttoanlægsudgifterne. Som derefter vil blive inddraget som et resultat af det lovforslag, Velfærdsministeriet selv har fremsat. - Det forekommer helt uigennemtænkt og helt ude af proportioner og i strid med de intentioner, der lå bag tildelingen af tilskuddet, påpeger Jens Lauritzen i brevet til ministeriet.