Lokalpolitik

Kommune klager over Region

Teknik- og miljøudvalget har klaget til Naturklagenævnet over beslutningen om at medtage Søheden i Råstofplan 2008

Beslutningen om at udpege Søheden til råstofindvinding i Naturklagenævnet. Arkivfoto

Beslutningen om at udpege Søheden til råstofindvinding i Naturklagenævnet. Arkivfoto

Region Nordjyllands beslutning om at medtage Søheden Plantage i Råstofplan 2008 ender nu i Naturklagenævnet. Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), sendte lige efter nytår en foreløbig klage, og i går fik han så opbakning til at opretholde klagen. - Et flertal i udvalget er enig i, at vi skal klage til Naturklagenævnet i respekt for byrådet beslutning, siger Karsten Frederiksen (K) Råstofplanen baner vejen for, at der fremover kan graves blandt andet grus i området i Søheden Plantage. En plan, som et stort flertal i byrådet har været modstander af fra begyndelsen. Politikerne har gjort opmærksom på, at kommunen har naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser i området i Søheden Plantage, og at der vil blive tale om uoprettelige ændringer i naturen, hvis der bliver givet tilladelse til at grave. I marts gjorde byrådet således indsigelse mod planen, og senere bakkede byrådet op, da Regionen ville tage Søheden ud af råstofplanen. Det skete dog ikke, og 18. november vedtog Region Nordjylland så den endelige plan, hvor Søheden Plantage altså var med. Karsten Frederiksen forstår ikke, hvordan Regionen kan sidde kommunens tilkendegivelser overhørig. - Det er uforståeligt for mig, at Regionen ikke har respekteret de tilkendegivelse som byrådet er kommet med, og ikke har overvejet de intentioner, kommunen har for området, siger udvalgsformanden der også mener, at råstofplanen er i direkte strid med gældende planer for området. I klagen til Naturklagenævnet bliver Regionplan 2005 nemlig kraftigt fremhævet. I planen er Søheden Plantage udpeget til regionalt naturområde, særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse. - Og vi mener jo, at råstofplanen er i strid med regionplanen, og derfor har vi valgt at klage til Naturklagenævnet, forklarer Karsten Frederiksen (K). Poul Pedersen (V) stemte imod at sende klagen i henhold til sine tidligere beslutninger. Han har under hele forløbet været tilhænger af, at der kan graves i Søheden Plantage.