EMNER

Kommune med på en kigger

I to år har kommunen og affaldsselskabet AVV haft sværdslag om affaldsselskabet budget på ca. 150 mio. kroner, og situationen er lige nu, at budgettet for 2009 endnu ikke er godkendt.

Det skal nu være slut med de evindelige diskussioner. Derfor har et enigt teknik- og vejudvalg i kommunen besluttet, at kommunens embedsfolk fremover skal sidde med ved bordet, når der laves budget i AVV. Samtidig er der vedtaget en række principper og krav, som skal gøre budgettet mere gennemskueligt. F.eks. skal der ske en udskillelse af områder så man kan se, hvad de enkelte affaldsordninger koster. - Det er jo kommunerne som ejere, der skal fastlægge serviceniveauet og ikke AVV selv, som det har været hidtil, siger formand for teknik og veje, Ole Ørnbøl (S). Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende By&Liv Hjørring lørdag