Kommune melder borger til politiet i forureningssag

Nægter at betale regning på knap 100.000 kroner fra kommunen

Politi 17. september 2002 08:00

BØRGLUM: Løkken-Vrå Kommune anmelder nu en borger til politiet. Årsagen er, at borgeren nægter at betale en regning på næsten 100.000 kroner. Kommunen har ifølge eget udsagn brugt det store beløb på en forureningssag, hvor olie fra en tank på mandens ejendom er løbet ud i en nærliggende bæk. Politikerne i teknisk udvalg var i april enige om, at manden selv skal betale udgifterne. Men han nægter at betale. - Vi havde borgeren inde til en snak. Men nu indgiver vi sagen til politiet og beder dem om at efterforske den. Vi kan ikke komme videre. Vi har en forureningssag, hvor vi har et krav - og det vil han ikke anerkende. Han har forurenet et vandløb, og vi har sat de ting i gang, der skal til for at begrænse forureningen. Det tog tid at spore, hvor forureningen kom fra, og det har kostet penge - dem skal han betale, fastslår formand for teknisk udvalg, Kim Bach (fællesliste). Sagen tog sin begyndelse lige efter nytår. Løkken-Vrå Komune modtog 2. januar en anmeldelse om forurening af Skrollshede Grøft, og der blev straks etableret flydespærringer for at begrænse skaden. Olien fortsatte de følgende dage med at løbe ud i bækken, og en ejendom blev indkredset som forureningskilde. "Bækken ville ikke kunne blive ved med at klare belastningen. Det var derfor nødvendigt at finde kilden til forurening", oplyser teknisk forvaltning i sagsbeskrivelsen. Ejeren på ejendommen oplyste ifølge sagens akter overfor kommunen, at der ikke havde været uheld på ejendommen, og at han ikke havde tanke ud over dem, kommunen har registreret. Kommunens miljøfolk fortsatte herefter arbejdet med at spore forureningskilden. Blandt andet blev den rørlagte del af bækken undersøgt, og et dræntilløb gravet op. Oliesporet førte midt i januar til en olietank i drivhuset på borgerens ejendom. Det viste sig ifølge sagens akter, at han har haft en dieseltank med fra en tidligere ejendom - tanken var nu gravet ned. "Forureningen er kraftigst under dieseltanken. Ejeren oplyser, at tanken sidst var fyldt i sommeren 2001. Og at han ikke havde konstateret spild eller svind.", skriver Løkken-Vrå Kommune videre i sagsbeskrivelsen. Prøver viste, at olien fra tanken er identisk med den olie, der blev fundet i vandløbet. I et brev til kommunalbestyrelsen skriver ejeren af olietanken, at man kunne have fundet olieforureningen langt hurtigere end man gjorde, og at man kunne have etableret en oliefælde. Han mener iøvrigt ikke, at det er hans problem, at Løkken-Vrå Kommune ikke kunne finde brønden, hvor olieforureningen var. Han mener derfor, at det er utilstedeligt at kommunen sender ham en regning på 98.726 kroner. Men teknisk udvalg er ikke enig. - Man kan ikke bebrejde kommunen, at det tog så lang tid at spore forureningen. Vi mener denne sag er kørt som den skal. Hvis vi skulle have fundet forureningskilden hurtigere, burde han have bidraget til opklaring. Han har direkte adspugt benægtet, at der var andre tanke end de kendte på ejendommen. Men han vidste, han havde en tank med fra den tidligere ejendom. Han har ikke været medspiller - sådan opfatter vi det, siger Kim Bach. I brevet til politimesteren står der: "Løkken-Vrå Kommune anmoder politiet om at efterforskningen indkluderer aspektet omkring olitanken i drivhuset, hvorfra den stammer og lovligheden af denne. At aspektet omkring selve forureningen klarlægges, hvornår den er sket og omfanget af forureningen - mængden af olie . Samt endelig hvorfor forureningen ikke er meldt til kommunen umiddelbart efter den er sket, eller senest ved kommunens henvendelse med spørgmål omkring olietanke og forureningsmistanken." Den berørte borger har tidligere inviteret politikerne på besigtigelse på sin ejendom, men den opfordring har ingen i kommunalbestyrelsen tage imod.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...