Kommune og demokrati

Af Knud Wilson Byrådsmedlem i Frederikshavn for Dansk Folkeparti TILSKUD: Danmark er et demokrati, hvor der er religionsfrihed. Dette indebærer selvfølgelig, at man bevarer sin fulde ret til samme behandling af offentlige myndigheder og har den samme ret til offentlige tilskud, som andre borgere. På Kulturudvalget møde d.9/10.06 var punkt 7 en ansøgning fra Ravnshøj om et tilskud til indkøb af et klaver, som bl.a. skulle bruges til ugentlige gudstjenester. Sagen var forelagt af teknisk udvalg til udtalelse og i Kulturudvalget besluttede man, at man ikke havde bemærkninger til beslutningen, som skal træffes i Teknisk udvalg. Jeg protesterede mod denne beslutning og henviste til, at man havde nægtet tilskud til Metodiskkirkens sociale arbejde i Strandby. Der er her tale om en principiel afgørelse, som må være bindende for Oplandspuljen. Dette burde Kulturudvalget gøre opmærksom på. Når man ikke giver til Metodistkirkens sociale og offentligt tilgængelige arbejde på grund af det religiøse, så kan man ikke give tilskud til Gudstjenester andet steds i kommunen. Det er logisk. Med reformationen frigjorde vi vort land fra en udenlandsk domineret kirke og vi har en kirke og religiøse forhold, der i høj grad er præget af den danske kultur. Vore kirker er med deres kalkmalerier, gravsteder og meget andet præget af den danske kultur, som den anglikanske kirke( the national church) er præget af engelsk kultur. Det er værdier, som et kulturudvalg burde stå vagt om og ikke mindst i dag, hvor den danske kulturs kirkelige forhold er under hårdt pres fra mellemøstlige religioner, som i deres uændrede form finder deres berettigelse i middelalderlige samfund, men er ude af trit med vor verden af i dag. At straffe folk økonomisk på grund af deres religiøse tilhørsforhold må være ulovligt (grundlovens § 70)., men uagtet dette må beslutningen vedrørende Metodistkirken være bindende indenfor kommunens område i alle sager vedrørende: tilskud til foreninger med religiøst / socialt virke. Det er en principiel sag vedrørende vor grundlov og vor ligestilling i samfundet. Når et udvalg får en sag til udtalelse og bliver gjort opmærksom på, at sagen giver problemer inden for udvalgets område, så er udvalget selvfølgelig pligtig til at gøre opmærksom på forholdet.