Kommune opruster på området

To år og otte måneder er for længe at vente på afgørelse

Socialforhold 16. september 2002 08:00

AABYBRO: - Det er alt for længe at gå i næsten tre år og vente på at få sin sag afgjort. Det er ikke godt nok, og det skal vi gøre noget bedre, siger byrådsmedlem Eva Rytter (S) om behandlingen af Lene Nielsens sygemelding. Eva Rytter er formand for socialudvalget i Aabybro Kommune og vil ikke kommentere den konkrete sag, men har to gange haft møder med Lene Nielsen efter klager over sagsbehandlingen. - Efterfølgende har jeg haft møde med forvaltningen, og jeg troede, der var fundet en acceptabel løsning. Det er der åbenbart ikke. Derfor vil jeg igen kontakte socialinspektøren for at høre status i sagen, siger Eva Rytter. - Det kan godt være, jeg i socialudvalget vil bede om en redegørelse, såfremt vi får at se, at sagsbehandlingen kunne have været gjort anderledes, siger Eva Rytter. Hun understreger, der er sket meget på området fra kommunens side i de seneste måneder. - I alle kommuner er der generelt blevet oprustet på dette område på det seneste. Vi er begyndt at tænke på en anden måde og går hurtigere til værks, fordi jo længere du er syg, desto sværere er det at komme i gang igen, siger Eva Rytter. - Desuden har vi i år haft meget mere fokus på de længerevarende sager, selv om vi har oplevet en stigning i sager med sygemeldte i over 52 uger. Vi satser på, at den enkelte hurtigst muligt skal have tilbudt den rette løsning, siger Eva Rytter. - Men der er sket en omstilling på området, og det tager tid at gennemføre, tilføjer hun. Samtidig peger Eva Rytter på, at Aabybro Kommune i langt højere grad er begyndt at sende sygemeldte til arbejdsprøvning lokalt. - Og i det omfang, hvor de individuelle forhold taler for det, og vilkårene er opfyldt, skal vi tilbyde revalidering, siger hun. Afviser kassetænkning Hun afviser al mistanke om, at kommunen tænker i pengekasser, og om personerne i stedet kan komme i A-kasse eller på kontanthjælp, hvor der gives statsrefusion. - Det har kommunen ingen interese i. Hverken økonomisk eller overfor de pågældende mennesker, understreger hun. - Generelt er det altid vanskeligt, når en borger har en forventning om, hvad de har krav på, når vi i nogle situationer ikke kan honorere disse krav, fordi loven siger noget andet, siger Eva Rytter generelt om sager med sygedagpenge. I sommer viste en statistik fra Den Sociale Ankestyrelse, at Aabybro Kommune ligger i bund som nummer 267 af landets 275 kommuner, når det gælder tildeling af førtidspensioner. Pandrup Kommune tildeler per 1.000 indbyggere fem gange så mange førtidspensioner som naboerne i Aabybro. Efter opfordring fra det lokale ældre- og handicapråd har socialudvalget undersøgt hvorfor. - Vi ligger på 13 tilkendelser af førtidspension i 2001, mens vi i antallet af sager per 1.000 indbyggere ligger tæt på Pandrup. Der er ingen indlysende årsag til, at vi ligger så lavt med tildelinger i 2001. Men ser du på kommunerne generelt, har vi lige så mange borgere med førtidspensioner som Pandrup, Brovst og Løkken-Vrå kommuner, siger Eva Rytter. I Aabybro er 483 borgere tilkendt førtidspension, i Pandrup 488, Løkken-Vrå 478 og Brovst 436.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...