EMNER

Kommune overtrådte tavshedspligt

NORDJYLLAND:- Det er en meget alvorlig sag, fastslår lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing om sagen fra Hjørring Kommune, der i fire tilfælde har sendt personlige og følsomme oplysninger det helt forkerte sted hen. Senest i lørdags, da Karina Brogaard, Tornby, modtog en række papirer om sin egen sag. Vedlagt var et komplet sæt af oplysninger på en fremmede person. Der var personlige papirer, lægeerklæringer, lønsedler og det meste af den fremmede mands livshistorie. Dybt personlige og følsomme oplysninger. Sten Bønsing er ikke i tvivl om, at der principielt er tale om en overtrædelse af tavshedspligten. - Det er en grov forseelse. Borgeren kan henvende sig til kommunaltilsynet og håbe, at det vil tage sagen op, siger Sten Bønsing. Karina Brogaard har selv oplevet, at hendes egne papirer er havnet i en forkert kuvert. Men hverken det første eller andet eller for den sags skyld de øvrige tilfælde af papirer, der bliver lagt i forkerte kuverter og papirer der forsvinder, er ikke nok til, at kommunen i første omgang kan straffes. - Der skal formentlig flere sager til, før der bliver tale om straffesag, siger han. - Der skal være tale om en sløseri i en grad, så man kan sige, at det er en bevidst handling. Det skal være pligtforsømmelse. Hvis der kommer en halv snes borgere efterfølgende og siger, at de har oplevet det samme, så kan en kommune ikke slippe afsted med at sige, at det er enkeltstående tilfælde. Ellers kan en kommune klare frisag ved at forklare, at der har været tale om enkelte fejl, og at man straks vil tage initiativer til, at det ikke sker igen, forklarer Sten Bønsing. - Men der er ingen tvivl om, at forseelsen i dette tilfælde er grov. De må have meget røde ører i kommunen, siger Sten Bønsing.