Lokalpolitik

Kommune sælger ombejlet grund

Den Grønne Plet i Blokhus solgt til privat - området må kun bruges, som det er, indtil lokalplan ændres

Iføl­ge borgmes­ter Flem­ming Jan­sen (V) skri­ves der skø­de på sal­get af kom­mu­nens grund, den så­kald­te Grøn­ne Plet i Blok­hus, en af da­ge­ne.         Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

Iføl­ge borgmes­ter Flem­ming Jan­sen (V) skri­ves der skø­de på sal­get af kom­mu­nens grund, den så­kald­te Grøn­ne Plet i Blok­hus, en af da­ge­ne. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

BLOKHUS:Den ombejlede Grønne Plet i Blokhus er ved at skifte ejer. En privat vil uden betingelser for brugen give op imod 850.000 kr. for den kommunale grund, Aalborgvej 7, over for Blokhus Bageri og ifølge borgmester Flemming Jansen (V), Pandrup Kommune, skrives der skøde en af dagene. - Jeg så, det var i posten her til morgen (tirsdag, red.), siger borgmesteren, der fortsætter: - Der er ingen dramatik i handelen. Med salget sker der ingen ændringer af den Grønne Plet. Den nuværende lokalplan gælder og det bliver den ved med, indtil der er vedtaget en ny. Grunden var til salg og køber har ingen betingelser til handelen. Vedkommende betaler salgsprisen, siger borgmester Flemming Jansen. Han vil ikke sige, hvem køberen er, fordi skødet endnu mangler underskrifter, eller hvad grunden sælges for, fordi, forklarer han, at køberen ikke ønsker salgsprisen oplyst. Grunden har ifølge borgmesteren tidligere været udbudt til 835.000 kr. og prisen skulle efter hvad NORDJYSKE erfarer hverken være dumpet eller hævet siden dengang. Borgmesteren fortæller også, at buddet kom for to uger siden og at det blev vendt på byrådsmødet forleden uden for dagsordenen. - Da var der enighed om at sælge, tilføjer han. Udlagt til p-plads Grunden er i lokalplanen udlagt til parkering og omkring halvdelen af arealet på 700 kvm er parkeringsplads. Resten er græsplæne med et buskads af nåletræer, der typisk for egnen bøjer ryggen op imod vestenvinden. Det er netop brugen af hjørnegrunden, der har vakt røre gennem de seneste år. Private foreninger med Hune-Blokhus Borgerforenings omkring 300 medlemmer i spidsen ser det som en mærkesag at bevare den Grønne Plet som et kommunalt ejet åndehul og gøre den mere attraktivt med bænke. Modsat har Pandrup Kommune tidligere arbejdet for en ændring af lokalplanen, så der blev plads til butiksbyggeri. Planen blev skrinlagt for snart et år siden, da byrådet bl.a. på baggrund af borgernes ønsker drøftede plettens fremtid uden for dagsordenen.