Kommune samler ekspertise

AKT-centre på Seminarieskolen og Gl. Lindholm Skole lukkes - rigtig ærgerligt mener skolebestyrelse

AKT-centrene på Gl. Lindholm Skole og Seminarieskolen nedlægges fra 1. august næste år. (AKT står for adfærd, kontakt og trivsel, og AKT-elever har typisk problemer netop med et eller flere af disse elementer). AKT-centrene på Tornhøjskolen og Nr. Uttrup Skole videreføres, og på den måde samles ekspertisen. Det besluttede skole- og kulturudvalgte på gårsdagens møde, og det sker som følge af arbejdet med øget inklusion i folkeskolerne, hvor 148 pladser omlægges fra specialtilbud til almentilbud. - Det har været nogle svære beslutninger, men det ene med det andet så er det den her løsning, der er den bedste, siger skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF). AKT-centret på Seminarieskolen stod til at lukke, da man ikke har plads på skolen på grund af udvidelsen af skolens 10. klassecenter. Skolebestyrelsen på Gl. Lindholm Skole er ikke enig i afgørelsen, og det forstår rådmanden. Når valget faldt på Nr. Uttrup nord for fjorden, så skyldes det ifølge rådmanden, at Nr. Uttrup skole er længere fremme i forhold til inklusion. Desuden spiller elevtallet ind. - Det har været en udfordring at få nok elever på Gl. Lindholm Skole, og når man kigger fremadrettet på det, er der større vækst ved Nr. Uttrup Skole. Det har været udslagsgivende. På Gl. Lindholm Skole havde man gerne set, at AKT-centret var blevet bevaret på skolen. - Det er rigtigt ærgerligt, for vi har et utroligt godt samarbejde med specialklasserne, for der er lærere, der har utrolig høj ekspertise. Normalklasserne har jo også draget nytte af, at de har nogen at sparre med. Generelt ser vi, at det er et stort tab for skolen, at vi ikke længere har de samme arbejdsbetingelser, siger Birgitte Kjær, formand for skolebestyrelsen. AKT-klasser bevares Selvom AKT-centret på Gl. Lindholm Skole nedlægges, har politikerne valgt at bevare klassen med tilknytningsforstyrrede elever, da disse elever kræver en særlig pædagogik, som man har oparbejdet igennem flere år. Nu må skolen sandsynligvis vinke farvel til en stor del af den ekspertise, der er blevet opbygget gennem årene i AKT-centret. - Nu skal der en anden proces i gang i forhold til, at der er nogle lærere, der skal et andet sted hen, og de skal sikkert på Nr. Uttrup Skole, men det ved vi ikke endnu, siger formanden. Efter gårsdagens beslutning skal forvaltningen og ledelserne på de fire skoler se på tidspunktet for overgange for elever og ansatte. - Det er et større puslespil, hvor man spørger skolerne, hvad er det, at I har brug for, og spørger medarbejderne, hvad vil I gerne arbejde med. Politikerne besluttede også, at der skal bruges 450.000 kr. på at evaluere inklusionsindsatsen over tre år. Desuden understreger politikerne, at de løbende skal orienteres om, hvordan det går med inklusionsindsatsen.