Kommune slap for million-erstatning

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune slipper for at betale erstatning, selv om byrådet i 1991 begik en fejl ved at udstede en tilladelse til søndagsåbning i Damsgaard Super. Det har Højesteret besluttet. Erstatningskravet på 7 mio. kr. var fremsat af Damsgaards nærmeste konkurrent, Havne-Super. Havne-Super liggger på havneområdet og fik i 1984 dispensation til at holde åbent på søndage. Det skete med baggrund i en dispensationsmulighed for "butikker i større trafikknudepunkter" i lov om butikstid. I 1991 gav byrådet en identisk dispensation til Damsgaard, som ikke ligger på havnen, men i forretningsgaden Havnegade over for havnen. Højesteret fastslog i 1998, at byrådet ikke havde hjemmel til at give tilladelse nr. to, og at den derfor var ugyldig. Derefter fremsatte købmand Bent Jensen, Havne-Super, erstatningskrav mod kommunen. I 2001 tilkendte Vestre Landsret ham en erstatning på 5 mio. kr. for tabt fortjeneste af den mistede omsætning. Kommunen ankede og det resulterede i, at kommunen i går blev frifundet. Kommunernes Landsforening var indtrådt i sagen, og netop KLs advokat, Jørgen Grønborgs synspunkter om erstatningsansvar er tillagt stor vægt i Højesterets præmisser. Højesteret anfører, at "grundlaget for erstatningskravet er Havne-Supers interesse i ikke at blive påført konkurrence ved, at andre handlende fik tilladelse til at holde åbent om søndagen. En sådan individuel interesse i at opretholde en konkurrencemæssig fordel indgår imidlertid ikke blandt de interesser, som butikstidsloven har til formål at varetage, og en erstatningsretlig beskyttelse må i hvert fald forudsætte, at der er begået klare fejl eller i øvrigt foreligger særlige omstændigheder." Og det mener Højesteret ikke er tilfældet.