Lokalpolitik

Kommune tavs om tilbagebetaling af gebyr

Sæby Kommune gør ikke erhvervsdrivende opmærksomme på, at de har penge til gode for ulovligt opkrævede miljøgebyrer i årene 2001 til 2004

SÆBY:Sæby Kommune er ikke forpligtiget til at henvende sig til de virksomheder, som kommunen skylder penge som følge af et ulovligt opkrævet miljøgebyr. Det har Statsamtet Nordjylland nu fastslået. Sæby Kommune pålagde fra april 2001 samtlige registrerede virksomheder at betale et ens miljøgebyr - uanset virksomhedens størrelse og art. Gebyret skulle dække kommunens udgifter til bortskaffelse af erhvervsaffald, men det fik over hundrede foreninger og små erhvervsdrivende til at klage, fordi de blev opkrævet et gebyr, selv om de ikke producerede erhvervsaffald. Det fik byrådsmedlem Flemming Sten (K) til at bringe sagen for Tilsynsrådet, der har givet ham medhold i, at Sæby Kommune ikke måtte opkræve et ens miljøgebyr for alle virksomheder. Altså må kommunen derfor betale en del penge tilbage. Spørgsmålet har nu været, om kommunen selv skulle rette henvendelse til de virksomheder, som har penge til gode. Og her har Statsamtet altså fastslået, at kommunen kan nøjes med at sætte en annonce i avisen med opfordring til erhvervsdrivende om at henvende sig. Men kommunen har endnu ikke gjort noget som helst for at skabe opmærksomhed om tilbagebetalingen. Og det forarger blandt andet Diana D. Porsborg, som har penge til gode. - Når det er borgerne, der skylder kommunen penge, er de hurtige nok, men når det er omvendt, så forholder kommunen sig tavs. Det er ikke fair, siger hun. Kommunens tavshed forbavser dog ikke Flemming Sten. - Jeg vil derfor opfordre virksomhedsejerne til allerede nu at rette henvendelse til kommunen, der jo skal betale pengene tilbage, siger han. Sæby Kommune vil i øvrigt nu indføre differentierede miljøgebyrer ligesom Frederikshavn- og Skagen kommuner.