Kommune til kamp om regning

Alle udgifter på Hadsund Skole vurderes med henblik på erstatningssag

Hvis rotunden her ikke kan bruges til musik, og skolen derfor har brug for ekstra musiklokaler, er det så et kontraktbrud? Det spørgsmål overvejes blandt mange andre af Hadsund Kommunes advokat.arkivfoto: martin damgård

Hvis rotunden her ikke kan bruges til musik, og skolen derfor har brug for ekstra musiklokaler, er det så et kontraktbrud? Det spørgsmål overvejes blandt mange andre af Hadsund Kommunes advokat.arkivfoto: martin damgård

HADSUND:Det ligner umiddelbart en fodfejl, at faglokalerne på Hadsund Skole er indrettet til 20 elever, når der typisk er 25 eller flere elever i en klasse. Og spørger man borgmester Karl Christensen, er han ikke undervejs i processen med at få skolen til at fungere blevet klogere på årsagen. - Når du stiller det op på den måde, så lyder det for lægfolk ganske tåbeligt, at man har gjort det på den måde. Også for mig. Men jeg ved ikke, om der findes undervisningsfaglige begrundelser for det såsom holddelinger eller lignende, som kan tjene til forklaring. For arkitekterne ved jo godt, at der er 25 elever i klassen, siger borgmesteren. Eneste løsning synes at være at udvide skolen og på den måde få plads til flere elever. Det er muligt, men bekosteligt, og Karl Christensen slår fast, at det nok ikke er dét problem, der bliver løst først. - Selvfølgelig skal vi ind og diskutere dét, men der er, som det fremgår af idekataloget, en lang række løse ender, så det vi kan afhjælpe med det samme, som solafskærmninger og hvad der nu ellers er, det får vi ordnet nu. Resten må vi så have ind på længere sigt, siger Karl Christensen. 29 løsningsforslag I dag, torsdag, er håndværkere netop gået i gang med eksempelvis at sætte lysdæmpende film op på nogle af skolens vinduer. Andre opgaver vil blive løst, når det igen i efteråret bliver ferietid på skolen. Og der er nok at tage fat på. Som beskrevet i gårsdagens avis rummer idekataloget fra skolens ledelse, personale og arkitekten 29 forslag til løsning af skolens problemer med funktionalitet og arbejdsmiljø. Borgmesteren lægger ikke skjul på, at ansvaret for en lang række fejl og mangler helt eller delvist vil blive forsøgt placeret hos KPC Byg, og slår fast, at kommunen vil gøre alt for også at drage totalentreprenøren økonomisk til ansvar. - Og da man ikke kan udelukke, at det ender som et juridisk spørgsmål, beder vi for hvert af de tiltag, vi sætter i værk, vores advokat om at vurdere det i forhold til kontrakten med KPC, siger Karl Christensen. Ekstra løn til rådgiver For kommunen er der kun et sted at henvende sig om erstatning. KPC er totalentreprenør og som sådan ansvarlig for hele byggeriet, også fejl der måtte være begået af arkitekter, ingeniører eller andre. Ifølge Karl Christensen vil man også vurdere, om KPC skal være med til at betale løn til kommunens byggerådgiver Ejvind Hjulmand. - Hjulmands rolle i forhold til den nye skole skulle have været udfaset omkring årsskiftet. I stedet har han i høj grad ageret problemløser, mens KPCs folk mest har glimret ved deres passivitet. Når de har været med til drøftelser ude på skolen, har de ikke ment ret meget om noget som helst. Det bidrager til frustrationen, siger Karl Christensen. Snigende ad bagdøren Han blev allerede i foråret klar over, at der ventede en ganske alvorlig efterregning i størrelsesordenen fem-ti millioner kroner. Nu undrer han sig over, at KPC ikke tidligt i forløbet gjorde opmærksom på, at det åbenbart er ganske almindeligt, når det gælder så store og komplekse byggerier. - Jeg går ud fra, at det ikke er det første store projekt, de har bygget, og havde totalentreprenøren sagt, at den slags skulle man tage højde for, så kunne vi have taget det med i vores vurdering, da vi havde beslutningsdebatten. Nu kommer det snigende ind ad bagdøren som et problem, hvor man ikke kan diskutere, hvorvidt det kan løses, for det skal løses, siger Karl Christensen. Skrædder i helvede Han trøster sig med, at kommunen har en smule kapital at tære på. - Heldigvis anbefalede kommunaldirektør Bo Nielsen i sin tid, at vi afsatte penge til bygningsmæssige tilretninger. Og heldigvis budgetterede vi med 1,5 millioner kroner over tre år. Det batter som en skrædder i helvede, men har dog alligevel været med til at hjælpe, siger Karl Christensen. Økonomien tillader til gengæld ikke, at skolen, som man har ønsket, får to yderligere musiklokaler. I hvert fald ikke lige her og nu. - Vi kan garanteret ikke få økonomisk råderum til at få slynget hele baduljen rundt med det samme. De to ekstra musiklokaler må indgå i den kommende skolevision for Hadsund Skole. Heldigvis er bygningen konstrueret sådan, at det ikke er umuligt at få koblet dem på, men det koster jo nogle penge, siger Karl Christensen. Opgave for ny kommune Han vurderer i første omgang, at musiklokalerne næppe vil indgå i erstatningskravet over for KPC Byg. - Men måske rummer det spørgsmål også et link til kontrakten. Rotunden var jo tænkt til musiske formål, og det har den vist sig at være ganske og særdeles uegnet til. På den baggrund kan man vel ikke påstå, at entreprenøren har levet fuldt og helt op til det, der var aftalt, siger borgmesteren. Hvornår musikken så igen folder sig ud i fuldt flor på Hadsund Skole, er uvist. - Hvis vi kan få en beslutning igennem byrådet i august, så kan det teoretisk set nå at indgå i budgetovervejelserne i Mariagerfjord Kommune. Det bliver måske ikke i det første budgetår, men det kan måske blive et af de følgende overslagsår, siger Karl Christensen. Direktør for KPC Byg i Aalborg, Carsten Aagaard, har ingen kommentarer vedrørende Hadsund Skole og kan altså heller ikke kaste lys over, hvorfor faglokalerne er indrettet til færre elever, end der faktisk er brug for.