EMNER

Kommune vil høste stordriftsfordele

Håb om rådighedspulje på 74 mio. kr. til uforudsete udgifter

NY HJØRRING: - Det er ikke besparelser - så har du ikke forstået noget. Sådan reagerer formand for sammenlægningsudvalget, Finne Olesen (S), når man forsigtigt antyder, at det ligner besparelser, som alle udvalgene skal finde i det første budget for storkommunen i 2007. Alle udvalg skal nemlig beskrive det serviceniveau de kan tilbyde for 97 pct. af det det koster i dag. Differensen på tre pct. - svarende til 74 mio. kr. lægges i en rådighedspulje, som så bruges til at fylde huller ud og harmonisere serviceniveauet. - Det er ikke en besparelse. Der kommer ikke til at ske fyringer, understreger Finn Olesen. Nej, det er i stedet en naturlig effektivisering. Nu har det været så bøvlet at lægge kommunerne sammen. Så skulle der jo også gerne vise sig nogle fordele - stordriftsfordele. Der bliver færre politikere og chefer, der skal have løn. Indenfor IT området bliver systemerne slået sammen, hjemmeplejen kan måske tilrettelægges mere effektivt , maden til de ældre, og så bliver det også diskuteret om børn fra de mindre skoler skal skifte skole efter 6. eller 7. klasse. I et nyhedsbrev til de kommunale medarbejdere står der, at politikerne efter sommerferien vil prioritere ud fra rådighedspuljen på 74 mio. Derfor er det vigtigt, at udvalgene også beskriver hvilke vigtige opgaver de ikke kan finansiere indenfor den udmeldte ramme. Det fremgår af kommunens nyhedsbrev, at også andre end NORDJYSKE kan have opfattet budgetprocessen anderledes end det var hensigten. Medarbejderrepræsentanter gør opmærksom på, at der på nogle institutioner og arbejdssteder er bekymring for afledte konsekvenser i form af personalereduktioner. Men det skulle altså nu være slået fast, at der ikke er tale om besparelser.