Energiselskaber

Kommune vil ikke købe kraftvarmeværk

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune brænder ikke for at overtage det gasfyrede kraftvarmeværk på hjørnet af Vendsysselvej og Skagensvej. Værket ejes af ELSAM, som sælger varme fra værket til det kommunale fjernvarmenet. Nu tvinger ny lovgivning tvinger ELSAM til at sælge ud af af sine naturgasfyrede kraftvarmeværker. Kommunens tekniske udvalg har drøftet, om kommunen skal købe. Teknisk direktør Mikael Jentsch siger, at kommunen er interesseret i konkurrence på varmeproduktionsområdet. Konkurrence er der ikke nu, fordi ELSAM også ejer det affaldsfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej. Men kommunen har ikke behov for selv at stå som ejer af naturgasværket. Prisdannelsen sker så kontrolleret, at dte ikke har mærkbar betydning, om kommunen selv er ejer. Konklusionen i teknisk udvalg var samtidig, at kommunen fagligt ikke magter opgaven med at drive værket. Det vil forudsætte opbygning af kompetencer inden for vedligeholdelse, som teknisk forvaltning ikke er besiddelse af pt. Jentsch forklarer, at de periodiske renoveringer kræver en stor ekspertise for at kunne optræde som sparringspartner for det udførende firma. På baggrund af drøftelsen forventer han et nejtak til køb af det gasfyrede kraftvarmeværk, når det officielle salgstilbud senere forelægges i teknisk udvalg. En helt anden sag - Havde tilbudet drejet sig om det affaldsfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej havde det været en hel anden sag, siger han. Men det er ELSAM ikke interesseret i at sælge, og der ikke noget lovkrav, som tvinger ELSAM til at gøre det. Kommunen har ført lange og seje forhandlinger med ELSAM om netop prisdannelsen på fjernvarme fra det affaldsfyrede anlæg, som ELSAM har gjort til en givtig forretning. Nu er prisen sat ned. Men Jentsch mener, det alligevel ville være en interessant opgave for kommunen at overtage dette værk, fordi indsamling og levering af affald til forbrænding er en kommunal opgave. Men også fordi affaldsværkets drift er baseret på velkendt kedelteknologi.