Trafikulykker

Kommune vil passe søanlæg

HAVERSLEV:Det var den fungerende formand, Grethe Andreassen, der gjorde status på årets generalforsamling i Haverslev Borger- og Håndværkerforening. Den ordinære formand, Ole Mogensen, omkom i januar ved en trafikulykke, og han blev indledningsvis mindet af de 27 medlemmer, der var mødt frem. I sin gennemgang af årets arrangementer så Grethe Andreassen bl. a. tilbage på sankthansfesten i søanlægget og kunne i den forbindelse berette, at kommunen har lovet at tage sig af anlæggets fremtidige renholdelse og vedligeholdelse. Andre højdepunkter i 2002 var byfesten og torvedagen, julefakkeloptoget og fastelavnsfesten i HCI's hal. Grethe Andreassen beklagede, at byens lamper på det nyanlagte torv blev udsat for hærværk. Nu er der blevet opstillet nye lamper, men da der ikke er flere penge tilbage i byfornyelsesfonden, bliver det i sidste ende byens borgere, der selv kommer til at betale. Den fungerende borgerforeningsformand omtalte også den nyoprettede digitale landsby i medborgerhuset. Man er øjeblikket ved at etablere et køkken, og Grethe Andreassen takkede Poul Jensen, som er opsynsmand i medborgerhuset, for hans store hjælp og imødekommenhed. Sparekassebestyrer Kurt Nielsen oplæste regnskabet, der viste et overskud på 4984 kroner. Foreningens egenkapital er herefter på 96.263 kroner, hvoraf de 69.000 kroner er bundet i jorden ved spejderhytten. Inger Kristensen og Ejvind Dalum blev begge genvalgt til bestyrelsen, og nyvalgt blev Johan Poulsen og Rita Berthelsen. Under eventuelt blev der aflagt rapporter fra efterårets møde i Haverslev hallen under titlen "At bo i Haverslev - og hva' så". Formanden for pensionistforeningen, Birgit Sørensen, refererede fra gruppe 1, der diskuterede færdsel, P-pladser og lign. i byen. En anden gruppe, repræsenteret ved Wictor Larsen, beskæftigede sig med lokalsamfundets forskellige fællesarrangementer, og Peter Hjulmann fra idrætsforeningen aflagde beretning fra den gruppe, der diskuterede sammenlægning af Haverslevs foreninger. Byen har 32 forskellige foreninger, men tilsyneladende er der ikke ønsker om at lægge nogle af dem sammen. Gruppe 4 så på byporte, spor i landskabet og beplantning, og Inger Seth Sørensen fortalte, at hun efterfølgende har været til møde med amtet om disse opgaver. Formanden for styregruppen for den digitale landsby, Åge Møllebjerg, var ligeledes til stede og opfordrede de bysbørn, der ikke har kendskab til computere og den slags, til at deltage i de annoncerede it-kurser. De koster i øjeblikket kun 100 kroner for et 30 timers kursus, men fra nytår falder tilskudene væk, og så bliver det selvfølgelig meget dyrere.