Lokalpolitik

Kommune vil tjekke sig selv

Ny politik for mødet med borgeren skal følges op.

Rebild Kommune stiller nye skarpe krav til sig selv og samtlige medarbejdere i mødet med den enkelte borger, og den politik vil byrådet gerne sikre sig, at kommunen lever op til. S-gruppeformand Helle Astrup roste ligesom flere andre byrådskolleger det nye stykke papir, som skal sikre, at de kommunale medarbejdere på alle niveauer respekterer rettigheder og pligter hos borgerne. - Der er for eksempel også tidsfrister på sagsbehandling. Nu vil jeg bare håbe, at vi kommer til at leve op til de frister, vi selv sætter. Det skal vi følge op på, sagde Helle Astrup i byrådssalen i Terndrup forleden, da den nye politik blev vedtaget. Rikke Karlsson (DF) fik i øvrigt sikret, at en sætning blev indføjet i politikken: "I kontakten med borgeren skal den pågældendes funktionsniveau og ressourcer respekteres". Det havde både handicaprådet og landsbyrådet bedt om i deres høringssvar, men det stod lidt uklart, om det var sket. - Det mangler i høj grad at blive slået fast, at borgerne har krav på at blive personbetjent, hvis de har for svært ved at kommunikere digitalt, sagde Rikke Karlsson og roste ellers forvaltningens imødekommenhed over for de kritiske kommentarer i de 11 høringssvar.