Skolevæsen

Kommuneaftale får blandet modtagelse

KØBENHAVN:At kommunerne kan indkassere 875 millioner kroner mere til næste år i forhold til budgettet for 2003, får en blandet modtagelse. Hos BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, mener man, at børne- og ungdomsområdet fortsat kommer til at stå for skud trods flere penge i kommunekassen. Ifølge organisationen er en lang række række af landets kommuner nemlig på vej med store besparelser på daginstitutions-, SFO- og klubområdet. - Prisen for den stramme aftale risikerer igen at blive mindre tid til omsorg og nærvær over for det enkelte barn, kortere åbningstider til gene og besvær for forældrene, sammenlægninger af små institutioner til store og et mere belastet arbejdsliv for pædagoger og pædagogmedhjælpere på grund af dårligere personalenormeringer, siger Bente Sorgenfrey, der er formand for BUPL. Den forbedrede kommunalaftale har dog også positive elementer i sig, og blandt andet kan der komme gang i byggeriet igen. I Dansk Byggeri er man tilfreds med resultatet af forhandlingerne på de områder, der kommer til at handle om alment byggeri, flere handicapboliger og bedre muligheder for at lånefinansiere til renovering og udbygning på folkeskoleområdet. Vibeke Gaardsholt, afdelingschef hos Dansk Byggeri, mener, at det er positivt, at aftalen udvider kommunernes mulighed for at lånefinansiere halvdelen af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. - Der er et stort behov for nye folkeskoler og for renovering af eksisterende skoler. Kommunerne har nu fået det økonomiske råderum til at gennemføre de nødvendige arbejder, siger hun. Samtidig finder afdelingschefen det perspektivrigt, at regeringen vil forsøge at fremme byggeriet af handicapboliger ved hjælp af offentligt-privat samarbejde. - Men vi havde gerne set. at man fra kommunernes og regeringens side også havde forholdt sig til det store vedligeholdelsesefterslæb på vej- og kloakområdet, siger Vibeke Gaardsholt. Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) mener, at regeringen gør kommunerne til "bussemænd" i den nye aftale. At kommunerne har fået flere penge, kommer ikke til at dække de stigende udgifter, som kommunerne står overfor. Formanden for FOA, Dennis Kristensen, mener, at mange kommuner kommer til at skære i servicen over for borgerne: - Rammen for væksten i kommunerne er ganske enkelt for lav. Regeringen har haft held til at give kommunerne rollen som bussemænd. Det er dem, der nu skal forvalte regeringens virkelighedsfjerne politik med skattestop og skattelettelser, der giver mest til det rige, siger formanden i en kommentar til aftalen. Dennis Kristensen mener, at finansminister Thor Pedersen (V) gør godt og grundigt grin med de offentlige ansatte: - Allerede sidste år skulle antallet af ansatte være steget. I stedet er det faldet med 800 fuldtidsansatte. Nu lover finansministeren igen, at der bliver flere ansatte i kommuner og amter. Men hele aftaleteksten er gennemsyret af regeringens krav om effektiviseringer og prioritering i kommunerne, siger formanden, der dog påpeger, at et lyspunkt for de offentlige ansatte er, at der er blevet lyttet til de faglige organisationers krav om, at budgetterne skal give fuld dækning for de overenskomstaftale lønstigninger. /ritzau/