Kommunedirektør erkender fejl

Mail skulle ikke være slettet. Men spørgsmål om aktindsigt skal KL svare på

Ord­fø­ren­de di­rek­tør Mo­gens Kris­ten­sen, Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, hen­vi­ser til Kom­mu­ner­nes Lands­for­en­ing.

Ord­fø­ren­de di­rek­tør Mo­gens Kris­ten­sen, Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, hen­vi­ser til Kom­mu­ner­nes Lands­for­en­ing.

STRANDBY:Det var ikke i orden, at en mail fra den konservative politiker Henrik Degn til forvaltningen blev slettet i fyringssagen mod skoleleder Kaare Maul, Strandby Skole. Det oplyser ordførende direktør Mogens Kristensen fra Vesthimmerland Kommune i dette interview med NORDJYSKE. Mailen fra Henrik Degn er central i sagen, fordi det tilsyneladende var første gang, at kommunen blev præsenteret for rygterne om, at skoleleder Kaare Maul misbrugte sin stilling som skoleleder til at få sex med lærere. Det forklarede Henrik Degn nemlig i mailen, ligesom han oplyste, at hans egen kone havde stået i et forhold til Kaare Maul. Men mailen blev slettet. Det fremgår af Kommunernes Landsforenings rapport, at to ledende medarbejdere har slettet mailen fra Henrik Degn? - Det er rigtigt, at mailen er blevet slettet. Men det er også rigtigt, at der var taget en udskrift af den, som er tilsendt KL. Så det passer ikke, at der er fjernet dokumenter fra sagen. Men det fremgår ikke af dokumentoversigten i rapporten fra Kommunernes Landsforening? - Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Jeg har talt med Freddy Nederby i dag, og han siger, at han har printet mailen ud, og at den er tilsendt Kommunernes Landsforening. Dette skete allerede med det samme, KL blev involveret i sagen - altså august-september. KL har fået mailen - men Kaare Maul har ikke fået aktindsigt i den? - Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er KL, der kører hele den her sag for os, og jeg har fuld tillid til, at KL kender forvaltningsloven, så vi har udleveret det rigtige til de rette. Sager som de her er så utroligt tricky, og derfor bruger vi KL som vores rådgiver, og alt andet lige så har jeg fuld tillid til, at deres personalejurister ved, hvad de arbejder med. Men I skriver til Kaare Maul, at der er givet fuld aktindsigt i sagen? - Men det må være, fordi KL vurderer det på en anden måde. Det er KL, der fortæller os, hvad vi må fremsende. Har KL sagt, at I ikke må fremsende de dokumenter? - Nu vender du ordene. De siger til os, hvad det er, vi skal fremsende. De siger ikke, hvad vi ikke må fremsende. Hvad siger du - som øverste chef - til, at der er blevet slettet mails i den her sag? - Selvfølgelig er det træls, at de er blevet slettet, og det beklager jeg. Men når de foreligger som udskrift, er det ikke så stort et tab, som hvis de var slettet, og ingen havde taget udskrift. Så havde det virkelig været træls. Og jeg kan fortælle, at byrådet er informeret om, at de mails er blevet slettet. Dette skete på byrådsmødet 20. december. Freddy Nederby (forvaltningschef, red) har oplyst over for mig, at vi har de mails i udskriftsform, og at de er fremsendt til KL. NORDJYSKE fremstiller det som om, vi prøver at slette sporene. Det synes jeg ikke er en fair fremstilling. Hvad skulle vi have ud af det. Men hvorfor har Kaare Maul så ikke fået dem? - Det kan jeg ikke svare dig på. Det er KL¿s personalejuridiske afdeling, der har vejledt os til, hvad vi skal udlevere. Så må du spørge KL¿s personalejuridiske afdeling, hvorfor den siger, at vi ikke skal udlevere dem. Hvad siger du som øverste chef til, at man fortæller, at der er givet fuld aktindsigt, men at der ikke er givet fuld aktindsigt? - Jeg bliver nødt til at stole på, at KL¿s personalejuridiske afdeling har styr på dens ting. Men har KL også sagt til jer, at I skal sige, at der er givet fuld aktindsigt, selv om det ikke er sket? - Jeg kan kun gentage mig selv. Det er KL, der vejleder os hele vejen igennem og fortæller, hvad vi skal skrive, og hvad vi skal give aktindsigt i. Så den har også sagt, at I godt kan holde de her dokumenter ude - uden at nævne det? - Det er KL¿s personalejuridiske afdeling, der har meddelt os, hvad vi skal give aktindsigt i, og det er mest retfærdigt at rette spørgsmålet til den. Hvad siger du til, at Henrik Degn sendte den mail til forvaltningen? Jeg vil ikke kommentere mere på dét. Jeg vil ikke kommentere mere på sagen. Sagen er lukket for vores vedkommende. Og så må du acceptere, at jeg har tavshedspligt. En tavshedspligt, som jeg agter at overholde! Kontorchef Karsten Thystrup, som har kørt sagen hos Kommunernes Landsforening, havde i går ikke tid til at lade sig interviewe om sagen. Han vender tilbage tirsdag.