Kommunegaranti forlænges

} EFTERSKOLE: Brovst Byråd besluttede i august at give kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til en planlagt efterskole, som ønskes opført i Brovst Kommune med film, tv og drama som bærende fag. Da det ikke er lykkedes arbejdsgruppen at få projektet realiseret i år, bortfalder garantien. Men kommunens økonomiudvalg har efter ansøgning fra arbejdsgruppen besluttet at give en tilsvarende garanti i 2006. Kommunegarantien på de 2,5 mio. kr. gives under forudsætning af, at der højst disponeres over 700.000 kr., inden første års elevgrundlag er sikret.