Dronninglund

Kommunegaranti udsat

Der forhandles fortsat mellem kommune og varmeværk

Spørgsmålet om kommunegaranti må vente på en afklaring. Arkivfoto: Jens Morten

Spørgsmålet om kommunegaranti må vente på en afklaring. Arkivfoto: Jens Morten

Spørgsmålet omkring en kommunegaranti på 86 mio. kr. til et solfangeranlæg ved Dronninglund, kom ikke til behandling onsdag aften i Brønderslev Byråd. Borgmester Lene Hansen (S) bad om at få sagen taget af dagsordenen, da der ikke foreligger en klar aftale. - Der føres fortsat forhandlinger, og det vil der blive nogle dage endnu, fortalte Lene Hansen. På et borgermøde mandag aften var der stor kritik af både placeringen af solfangeranlægget, men også omkring en investering på over 100 mio. kr. Brønderslev Kommune har tidligere betinget sig, at det først og fremmest er de 1300 varmeforbrugere i Dronninglund, der må bære risikoen.