Lokalpolitik

Kommunekassen betaler for julebelysning

De gamle ordninger bibeholdes i 2007 - næste år skal der laves nye, ens regler

Kommunen betaler regningen for de mange julelys i denne måned i år. Men fra næste år skal der laves ny regler. arkivfoto: kurt Bering

Kommunen betaler regningen for de mange julelys i denne måned i år. Men fra næste år skal der laves ny regler. arkivfoto: kurt Bering

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Kommunen og hermed skatteborgerne betaler for julelysene i hele kommunen i år. Sådan lyder meldingen fra Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. - Der er ingen grund til bekymring med hensyn til julebelysningen i år. De tidligere aftaler, der er truffet om julelys, fastholdes i 2007, tilføjer udvalgsformanden. - Men julebelysningen skal selvfølgelig tilpasses vores nye kommuner fremover - så der bliver ens forhold for alle byer store som små. - Borgmesteren bifalder løsningen med, at kommunen i år betaler forbruget overalt i kommunen. Der har ligeledes tidligere været truffet aftaler om opsætning af julelysene i Brønderslev - og den aftale fortsætter også i år. Aftalerne skal kigges igennem for næste år, og så skal vi træffe politiske beslutning om, hvordan vi understøtter de forskellige større og mindre byer i vores kommune. Der skal være ens vilkår for alle, tilføjer udvalgsformanden. - Jeg håber, at man vil glæde sig over lysene i år, hvor der nu er en afklaring af forholdene. Karsten Frederiksen understreger samtidig, at de nye skærpede sikkerhedskrav til julebelysningen ikke er begrundet i kommunens værksaftale med Nyfors. De er alene begrundet i ny lovgivning for området. - I år betaler kommunen for julebelysningen. Men vi skal have forbruget registreret af hensyn til energiafgifterne, forklarer Karsten Frederiksen. - Vi skal i år opgive forbruget for julebelysningen for hvert tændsted. Det skyldes, at julebelysning ikke er fritaget for energiafgifterne. Vi kan ifølge loven kun afløfte energiafgifterne på vores gadebelysning. Karsten Frederiksen minder om, at Brønderslev Kommune sparer 1,2 mio. kroner med den værksaftale, der er indgået med Nyfors. - De penge går i år i kommunekassen, men i 2008 bruges besparelsen til investeringer i vores gadebelysningen. Vi er meget tilfreds med aftalen med Nyfors, for den indebærer, at vi kan have udsving i forbruget på op til fem procent, uden at vi skal betale mere. - Julebelysningen og gadelysene er tidligere betalt af kommunekassen - selv om der til nogle borgerforeninger i den østlige del af kommunen er oplyst, at de selv skal betale for forbruget af strøm til gadebelysning. Det er åbenbart aldrig blevet håndhævet. - Det er min personlig opfattelse, at kommunen også fremover vil være positive overfor at støtte opsætningen af julebelysningen. Det er med til at understøtte profileringen af vores kommune som et rart sted at være. Men der bliver formentlig tale om en politisk beslutning om hjælp til selvhjælp. - Når der tales om at brande en kommune, så er vores utroligt flotte julebelysning et godt brand.