Lokalpolitik

Kommunekassen tages til hjælp

V og K klar til at bruge en lille million fra kassen for at få enderne til at nå sammen

HALS:Venstre og Det Konservative Folkeparti i Hals Byråd er klar til at tage af kommunekassen for at få deres budgetforslag for 2003 til at hænge sammen. Det fremgår af det andetsteds omtalte VK-budgetforslag, hvor der ikke er balance mellem indtægter og udgifter - hvilket har fået VK-lejren til at foreslå, at man tager ubalancen på 237.000 kr. af kommunekassen. Denne ubalance er opstået, fordi V og K som udgangspunkt skulle finde 6,999 mio. kr. for at få budgetenderne til at hænge sammen. Her er der på plussiden blevet peget på besparelser for ialt 2,571 mio. kr., og dertil kommer en refinansiering af afdragene på tidligere optagede lån, som giver et plus på 3,629 mio. kr. Samtidig er VK's foreslåede anlægsbudget 1,1 mio. kr. mindre end de 11,9 mio. kr., der er indarbejdet i basisbudgettet. Sætter man disse plustal over for det nævnte minus på 6,999 mio. kr., er der et umiddelbart plus på 301.000 kr., men når tallene så alligevel går i rødt med de ligeledes nævnte 237.000 kr., så skyldes det, at Vog K i deres budgetforslag også opererer med udvidelser for 538.000 kr. VK-lysten til at tage af kommunekassen stopper dog ikke ved de 237.000 kr., for også i forbindelse med den forestående renovering af ældrecenter Hassinghave i V. Hassing vil de borgerlige i byrådet hente ialt 697.000 kr. fra kassen. Det sker, fordi der ifølge VK-folkene er tale om en engangs-udgift, hvor der ved den etapevise renovering bliver behov for en ekstra nattevagtstilling og ekstra penge til genhusning af beboerne på Hassinghave. VK-forslaget om at tage de nævnte 697.000 kr. af kassen korresponderer ikke med holdningen i den socialdemokratiske byrådslejr, hvor man vil skatteudskrive den nævnte, uundgåelige ekstraudgift på 697.000 kr. ved at sætte den på som et foreslået udvidelses-område i næste års kommunebudget.