Lokalpolitik

Kommunekonge gennem 25 år

Eric Fabrin fylder torsdag 70 år.

Eric Fabrin fylder torsdag 70 år.

¤Erik Fabrin, borgmester i Rudersdal Kommune og tidligere formand for Kommunernes Landsforening, fylder torsdag 70 år. Analytisk, eftertænksom, handlekraftig og med modet til at gå imod sin egen partitop. Det er dele af tegningen i politiske kollegers skudsmål for Erik Fabrin, der i over 25 år været borgmester i først Søllerød og siden i det sammenlagte Rudersdal. Imod alle odds væltede han i 1986 Søllerøds daværende konservative borgmester 12 år efter at være indvalgt i kommunalbestyrelsen i 1974 som eneste venstremand. Som KL-formand har han ikke afholdt sig fra at revse Venstre-ledede regeringer, når de efter hans mening forulempede kommunernes selvstyre med nye regler fra Christiansborg eller overdyngede kommunerne med bureaukrati. En kritik, han har fremført arm i arm med KL's socialdemokratiske borgmestre. Og som han har videreført i sin nuværende rolle som næstformand for kommunerne - blandt andet med kritik af regeringen for ikke at turde gennemføre velfærdsreformer. Det har drevet Erik Fabrin, at man skal gøre sig umage, gøre tingene ordentligt, og at opgaverne næsten altid skal løses i et arbejdsfællesskab med andre - har han selv sagt om lektien fra sin barndom på Fyn. Her voksede han op på flere herregårde som søn af en godsforvalter. Siden foretog han den tidstypiske rejse fra land til by. I København fik han en handelsuddannelse på Niels Brock. Han har drevet flere selvejede virksomheder, indtil han i 2003 afhændede den sidste: Ingeniør- og handelsvirksomheden Hjelm Bang A/S i Rødovre. Fjender har han også skaffet sig i sin egenskab af bestyrelsesformand for Gl. Holtegaard-Bredafonden. Her har flere af hans familiemedlemmer fået attraktive lejligheder. Fabrin har gennem længere tid affærdiget beskyldningerne om pamperi eller ulovligheder - senest i januar, da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlangte "nogle objektive kriterier" for tildelingen af lejemål. Erik Fabrin har tidligere haft tillidsposter i blandt andet Sampension, ATP og Kommunekemi. Fødselaren er gift for anden gang. Kunst og golf er blandt hans fritidsinteresser. /ritzau/