Lokalpolitik

Kommunen afviser klage over bowlingbyggeri

ØSTER HURUP: Hadsund Kommune har afvist en klage over byggeriet af det nye bowlingcenter på Kystvejen i Øster Hurup. En sommerhusejer i nærheden har klaget, fordi han mener, at byggeriet er blevet lige lovlig stort - både på højden og bredden - i forhold til det, som lokalplanen åbner mulighed for. Det er for så vidt også delvist korrekt, for byggeriet har sneget sig op på 40,9 procent af grundarealet, hvor lokalplanen kun tillader 40. - Men det er inden for bagatelgrænsen, erklærer Knud Christensen (V). Han har som formand for teknik- og miljøudvalget været med til at behandle klagen politisk. Allerede i forbindelse med byggesagen stod det klart, at byggeprocenten ville blive overskredet, men når det handler om mindre overskridelser, så er forvaltningen bemyndiget til at dispensere fra lokalplanen. - Og det har man helt korrekt gjort, siger Knud Christensen, der i øvrigt ikke forstår anledningen til klagen. Højere end før Byggeriet fylder nemlig mindre af grunden end Boom-forretningen, der brændte, og som bowlingcenteret erstatter. Til gengæld er det nye byggeri væsentligt højere end det gamle. Det rækker på det højeste sted 7,2 meter i vejret mod 4,6 meter før. - Men da lokalplanen tillader op til 8,5 meter, er der heller ingen problemer dér, konstaterer Knud Christensen. Udvalget giver også forvaltningen medhold i, at de afvigelser, byggeriet repræsenterer fra lokalplanens angivelser af materialevalg, må anses som ”mindre justeringer og som resultatet af et tidssvarende byggeri”.