Lokalpolitik

Kommunen anklages for omsorgssvigt

Søster til borger i Løgstør Kommune har gentagne gange klaget over tilsyn

LØGSTØR:Løgstør Kommunalbestyrelse er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan den fører tilsyn med kommunens hjælp til svage borgere. Kravet om en forklaring kommer på baggrund af en sag om en udviklingshæmmet mand i egen bolig. Mandens søster, Hanne Madsen, København, har de seneste fem år direkte frygtet for sin brors liv og helbred. Hanne Madsen har gentagne gange de senere år klaget skriftligt til kommunen, over de tilbud og den støtte broderen får. Hun mener ikke klagerne er blevet behandlet seriøst, og derfor valgte hun i januar sidste år at skrive til Socialministeriet. Ministeriet kontaktede Løgstør Kommune og bad om deres redegørelse for forløbet. Men svaret var ikke tilfredsstillende. Misforståelser Socialministeriet behandlede Hanne Madsens henvendelser og kommunens svar og besluttede derefter at videregive den til Tilsynsrådet. Ministeriet var ikke sikre på om Løgstør Kommune havde overholdt sine tilsyns forpligtelser og sendte sagen videre til det daværende Tilsynsråd. Tilsynsrådet, der i dag er blevet til Tilsynet med Nordjyllands- og Viborg Amter, bad tilbage i november 2003 Løgstør Kommune om en redegørelse for den aktuelle sag og for fremgangsmåden for tilsyn mere generelt. - Kommunalbestyrelsens tilsyn skal sikre, at borgeren får den hjælp, han har krav på og der er det ikke nok, som politiker, at vente på andre fortæller en noget, siger Kim Topholm Andersen, fra Tilsynet for Nordjyllands- og Viborg Amter. I Løgstør ryster politikerne ikke på hænderne. Socialudvalgsformand Karl Laut (V) er ikke i tvivl om, at Løgstør Kommune lever op til sine forpligtelser om at føre tilsyn. - Indimellem bliver mennesker jo fortvivlede, og så vil de gerne finde en skyldig. Vi mener ikke, der er noget at komme efter i den pågældende sag og det vil vi også svare tilsynet, siger han. Selvbestemmelse Ifølge Hanne Madsen har hendes bror i flere perioder været afkræftet og underernæret, trods kommunens pligt til at hjælpe ham med indkøb. Hanne Madsen har også, som hun udtrykker det, måttet muge ud i broderens hjem, når hun har besøgt ham i Løgstør. Tilbage i sommeren 1999 skrev broderens tidligere hjemmevejleder, Ann Frederiksen en udtalelse om broderens behov for hjælp. Hun opfordrede til, at der blev ydet fem gange så meget tid, som det var tilfældet. Den opfordring gentog hun, da hun forlod jobbet i januar 2000. Udtalelserne blev ikke fulgt op af ændringer. - Man er nødt til at forstå, hvor svært det kan være, når vi skal have borgerens samtykke til alt. Det kan indimellem være svært, især for pårørende, at forstå hvorfor deres nære ikke bare makker ret. Vi har ingen mulighed for at gå ind og tvinge borgeren til at leve på en bestemt måde, siger afdelingsleder i Voksenafdelingen i Løgstør Kommune, Lene Schmidt. - I nogle perioder lykkes tingene og i andre, da får vi bare fingeren og så er det vores opgave at støtte og motivere borgeren til at tage imod tilbud om hjælp, siger Lene Schmidt, der har femten års erfaring med socialforvaltning i Løgstør Kommune. Rykkerbreve Tilsynsrådet har to gange måttet rykke for kommunens redegørelse. Borgmester i Løgstør, Jens Lauritzen (V), forklarer, at det er en misforståelse, der har trukket besvarelsen ud. - Det er et spørgsmål om, at afdelingen ikke var klar over, at vi som kommunalbestyrelse skulle skrive redegørelsen. Den er rent faktisk sendt for mere end en måned siden. Den er så blevet suppleret og bliver behandlet politisk på byrådsmødet, siger Jens Lauritzen (V). Sagen skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet i aften.