Kommunen beder amt om penge

Kommunen ønsker at oprette botilbud til beboere på Skovbrynet, der lukker

BRØNDERSLEV:Amtets socialpsykiatriske boform Skovbrynet i Brønderslev skal lukke. Og byrådet vil gerne tilbyde nogle af beboerne et bosted i kommunen, så de kan blive boende tæt på deres pårørende. Men for at økonomien kan hænge sammen i et sådan botilbud, skal Nordjyllands Amt bidrager med en mio. kroner årligt til driften af stedet. Og kommunen beder nu amtet om at få en forhandling om emnet. Belutningen om at lukke Skovbrynet blev truffet i amtet i forbindelse med budgetlægning for 2004. Og amtets plan er, at beboerne flyttes til andre boformer rundt omkring i amtet. Frustrerede pårørende - Vi har som politisk valgte i Brønderslev kommune haft en del henvendelser fra pårørende til nogle af beboerne på Skovbrynet. Specielt har der været en del henvendelser fra ægtefæller og søskende til beboerne på Skovbrynet. Disse har helt naturligt udtrykt frustration og bekymring over, at deres kære nu står til at blive flyttet til andre boformer meget langt væk fra Brønderslev, skriver formand for socialudvalget Birgitte Josefsen (V) samt næstformand Niels Erik Østergaard (S) til amtsborgmester Orla Hav. De pårørende har overfor de kommunale politikere påpeget, at en udflytning til andre steder i amtet gør det vanskeligt at opretholde en daglig kontakt til ægtefælle og søskende. - Det er vores håb, at der kan findes en løsning på problemet, så de borgere der har haft hele deres liv i Brønderslev, kan forblive i området, skriver formand og næstformand til amtsborgmesteren. - Da Brønderslev kommune over tid har arbejdet med udviklingsplaner for den kommunale psykiatri, fandt vi det naturligt at beskrive en model for oprettelse af en døgninstitution i Brønderslev by, oplyser de to kommunalpolitikere videre. Temadag i byrådet Byrådet har holdt en temadag, hvor udbygning af botilbud til sindslidende i kommunen var til debat. Og der er i byrådet stor enighed om, at udbygge de psykiatriske tilbud i kommunen, ved blandt andet at oprette flere bofællesskabslejligheder samt etablere nye rammer for værested og støttecenter. Desuden ønsker byrådet at forsøge at finde penge til at styrke kommunen støtte-kontaktordninger. - Ved drøftelserne om den fremtidige organisering af de psykiatriske tilbud i Brønderslev kommune, er der ligeledes et ønske om at kunne tilbyde de Brønderslev borgere, der er på Skovbrynet, afd. 19 og på Hedebo, et døgntilbud i Brønderslev. Men for at realisere disse planer fordre det, at amtet indgår i projektet i form af at bidrage økonomisk, tilføjer socialudvalgets politikere. En mio.kroner til drift Der mangler cirka en mio. kroner til drift per år - dette er beløbet, der ligger over grundtaksten for borgere under 67 år. - Vi tillader os, at spørge amtet, om der er mulighed for en forhandling med henblik på en amtslig medfinansering ved oprettelse af en institution for den omtalte målgruppe. Alternativt forslår kommunalpolitikerne, at amtet udsætter rømningen af Skovbrynet, indtil der foreligger en udmelding om, hvordan socialpsykiatrien skal organiseres i fremtiden. - Vi tænker naturligvis på den kommende opgavefordeling.

Forsiden