Lokalpolitik

Kommunen begik fejl i sag om hegn

Kommunen reagerede for sent, derfor kan hegn nu ikke kræves fjernet, fastslår Naturklagenævnet - MF'er er rystet over kommunens behandling af sagen.

kommunen kan ikke kræve et hegn i et område udlagt til beplantningsbælte ved Lagunen Camping fjernet eller flyttet, fordi kommunen først reagerede med et påbud seks måneder efter en besigtigelse, fastslår Naturklagenævnet i en afgørelse.

kommunen kan ikke kræve et hegn i et område udlagt til beplantningsbælte ved Lagunen Camping fjernet eller flyttet, fordi kommunen først reagerede med et påbud seks måneder efter en besigtigelse, fastslår Naturklagenævnet i en afgørelse.

Naturklagenævnet er nu kommet med en afgørelse i en tvist om et hegn opsat i område udlagt til beplantningsbælte ved Lagunen Camping i Hou. Kommunen gav 30. januar 2009 campingpladsejerne et påbud om at fjerne eller flytte hegnet, men nu har Naturklagenævnet afgjort, at kommunen ikke kan kræve hegnet fjernet. Det sker med den begrundelse, at campingpladsejerne ikke kunne vide, at kommunen begik fejl i sagen ved i første omgang at tillade hegnet. I afgørelsen står der "Naturklagenævnet finder ikke, at klagerne burde have indset, at kommunens godkendelse af det opsatte hegn beroede på en fejl fra kommunens side". Aalborg Kommune var nemlig på besigtigelse på ejendommen 16. maj sidste år for at skabe klarhed over campingpladsejernes rettigheder og pligter i forhold til lokalplanerne for området. Men under og efter besigtigelsen indskærpede kommunen ikke over for klagerne, at hegnet var ulovligt, derimod tilkendegav kommunen såvel skriftligt som mundtligt, at hegnet var omfattet af lokalplanen. Aalborg Kommune påtalte først det opsatte hegn, som ifølge Naturklagenævnet ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, mere end seks måneder efter besigtigelsen. Det skete efter en klage over hegnet, derfor finder Naturklagenævnet, at kommunen har tabt retten til at kræve hegnet fjernet. Folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF), der i årevis har kæmpet for at få fjernet hegnet på vegne af en række berørte sommerhusejere, er rystet over kommunens behandling af sagen. - Det er kommunen. der i allerhøjeste grad ikke opfylder de krav, der er til en kommune, og det gælder også Mariann Nørgaard (teknisk rådmand red.), der har været velvidende om det her, og hun har fuldstændig siddet beboerne overhørig i den her forbindelse. Kommunen har bare trukket tiden, de har ikke ført de tilsyn, som de skulle, siger Anita Knakkergaard. Anita Knakkergaard mener specielt, at teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) har svigtet i sagen. - Det er ikke rimeligt, når man klager til en rådmand, at hun ikke tager sit ansvar alvorligt, når klagerne bliver ved med at komme. Det har hun ikke gjort, det er fuldstændig utilstedeligt. Tilbage er kun en mulighed for sommerhusejerne, som folketingsmedlemmet ser det: - Der er kun en ting at gøre nu, og det er at gå rettens vej.