Ældreforhold

Kommunen behøver ikke kræve madpenge

MAD:Ifølge NORDJYSKE den 14.10 debatterede fusionskommunernes socialudvalgsformænd ved et møde i Hirtshals den fremtidige madordning for pensionister i Hjørring kommune. Helmuth Zickert (S) citeres herunder for følgende økonombetragtning om valgmuligheden mellem frisklavet varm mad og vakuumpakket kølemad: "Det koster 13 kr. ekstra om dagen at få leveret varm mad. Prøv at gange det med 30. Jeg er sikker på, at de fleste vil vælge den billige løsning, om ikke andet så af nød." Zickerts afstumpede konklusion er imidlertid ikke korrekt. Kommunen behøver ikke at opkræve kostprisen hos de ældre modtagere af mad. Byrådet kan yde tilskud, der gør, at prisen nedsættes til et niveau, der harmonerer med folkepensionens størrelse. Og som dermed ikke tvinger nogen til at vælge af nød. De fire kommuners ældre betaler p.t. mellem 1300 - 1500 kr. om måneden for et hovedmåltid. Det er 25% af en pension efter skat. Altså en horribel høj pris. Til sammenligning er den gennemsnitlige kantinepris for varm mad i statens, amternes og kommunernes institutioner 25 kr. Her spiser offentligt ansatte, der tjener 3 - 4 gange mere end en folkepensionist sig altså mætte til den halve pris. Dansk Folkeparti ønsker derfor straks fra 2007 prisen på de ældres mad nedsat til max. 1000 kr. om måneden for dagligt udbragt frisklavet mad. Jeg imødeser dog, at socialdemokraterne næppe vil hjælpe her. Det er efterhånden mere sandsynligt at træffe en pingvin i Svanelunden, end det er at møde en socialdemokrat med socialt sindelag.