Lokalpolitik

Kommunen beskyldes for ny brøler i stor byggesag

Klage kan muligvis stoppe byggeri på Chr. Pedersensvej

SÆBY:Det kræver blot et enkelt kig i lokalplanen for at konstatere, at den er gal. Boligforeningens igangværende luksusbyggeri på Sæby Trælasthandels gamle grund på Chr. Pedersensvej er forkert placeret på grunden. Byggefeltet er overskredet med 1,5-2 meter, således at byggeriet kommer tættere på vejbanen end forudsat i lokalplanen. Det er problematisk, fordi pladsen i forvejen er trang på den smalle vej. Og både SuperBrugsen og virksomheden Sæby Vinduet kan få problemer, når store lastbiler kommer med leverancer. De store sættervogne vil blive nødt til næsten at skrabe husmurene i nybyggeriet for at komme forbi. Det har vakt stor fortørnelse i lokalområdet, men ingen ønsker at udtale sig om sagen til citat. Vreden mod kommunen er dog stor. Kilder siger til NORDJYSKE, at kommunen blev gjort opmærksom på problemet, allerede kort efter sommerferien, da arbejdet med at støbe fundamenter lige var startet. - Dengang kunne man have stoppet byggeriet og rettet fejlen uden de store problemer. Men kommunens planafdeling foretog sig intet. Og det gjorde heller ikke de medlemmer af teknisk udvalg, som vi informerede om sagen, siger kilden. Byggeriet fortsatte altså ufortrødent. En anden kilde højt placeret i det politiske system i Sæby siger, at fejlen er graverende, og at byggeriet muligvis vil blive stoppet, hvis nogen sender en klage til Naturklagenævnet. Formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V), mener dog, at der er tale om en storm i et glas vand. - Der skete nogle fejl med hensyn til opmålingen af byggegrunden. Derfor kunne det på skitserne i lokalplanen se ud som om, at byggeriet er forkert placeret. Det er ikke tilfældet, siger Per Therkildsen. Han erkender, at der kun bliver plads til et meget lille fortov. - Men vi har ændret vejprofilen, således at Chr. Pedersensvej bliver en ensrettet stillegade. Så der bliver ingen problemer. Heller ikke for SuperBrugsen og Sæby Vinduet, siger Per Therkildsen, der i øvrigt afviser, at ændringen af vejprofilen er affødt af de forkerte målinger. - Det har hele tiden været meningen, at vejprofilen skulle ændres. Vi har et godt projekt, siger han.

Forsiden