Retspleje

Kommunen beskyldt for favorisering af Damsgaard

Vinge Hansen i skudlinjen i sag i Højesteret

KØBENHAVN:Kritikken af Frederikshavn Kommunes administration af lov om butikstid var ætsende på andendagen af Højesterets behandling af købmand Bent Jensens erstatningssag mod kommunen. Købmanden har forlangt syv mio kr. i erstatning, fordi byrådet i 1991 gav hans konkurrent, Damsgaard i Havnegade, en dispensation til at holde åbent på søndage. Højesteret fastslog i 1998, at dispensationen ikke havde hjemmel i lov om butikstid, og derfor var ugyldig. Men da var skaden sket. Havne-Super var gået glip af en omsætning, der ud fra en forsigtig opgørelse androg 26.5 mio. kr. Bent Jensens advokat, Jørgen Jepsen, sagde, at kommunen havde vist for stor interesse for at imødekomme Damsgaards dispensationsansøgning. Jørgen Jepsen antydede, at kommunen i 1984 havde haft til hensigt at sælge den gamle turistterminal på havnen til Damsgaard. Men Bent Jensen afgav et højere tilbud og derfor blev det ham, der fik mulighed for at åbne butik i terminalen - den eneste bygning i byen, hvor der var mulighed for at få permanent dispensation til søndagsåbning ud fra lovens undtagelsesbestemmelser om butikker i større trafikknudepunkter. Men i 1991 nyfortolkede kommunen begrebet trafikknudepunkt, så det også kom til at omfatte Brotorvet og dermed Damsgaard. Det skete med baggrund i en revision af lov om butikstid. Lovændringen betød blandt andet nedlæggelse af butikstids-ankenævnet, som i 1984 havde afgrænset trafikknudepunktet til kun at omfatte selve havnen. Jørgen Jepsen ironiserede over kommunens anvendelse af lovændringen. - Man kunne ikke flytte Damsgaard til havnen, så man flyttede havnen op til Damsgaard. Overvurderede egen formåen Daværende kommunaldirektør Gunnar Vinge Hansen fik verbale hug for sin håndtering af sagen. Efter Vestre Landsret for to år siden gav Bent Jensen medhold og dømte kommunen til at betale en erstatning på fem mio. kr., begærede kommunens advokat, Niels Fisch-Thomsen, Vinge Hansen afhørt som vidne. Men Gunnar Vinges forklaring virkede som en boomerang mod kommunen. Jørgen Jepsen kritiserede Vinge Hansen, der dengang var nybagt jurist og lige tiltrådt sin første stilling som kommunaldirektør, for en overfladisk sagsbehandling. Han havde ikke selv læst bemærkningerne til loven og kun haft en uformel kontakt med kommunens eksterne jurist, Lars Espersen, om den. - Et udtryk for overvurdering af egen formåen, mente Jørgen Jepsen. Særlig hæftede han sig ved, at kommunaldirektøren ikke havde foranlediget, at spørgsmålet om en ændret afgrænsning af trafikknudepunktet var taget op, da kommunen i forbindelse med sagen kontaktede en ekspert i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tidligere sekretær for butikstids-ankenævnent, Allan Rønsted. - Man viger uden om det, som er problemet. Det virker som om kommunen ikke ville forstyrres i sin egen opfattelse af, at den havde fået kompetencen på butikstids-området, sagde Jørgen Jepsen. Fisch-Thomsen imødegik kritikken. Ikke partisk - Det fremstilles som om Frederikshavn Kommune var Damsgaards "mand" i forholdet til Havne-Super. Det er forkert. Kommunen har handlet efter at gøre det lovlige og rigtige. Det var ikke hensigten at favorisere Damsgaard. Der kan ikke sættes en finger på sagsbehandlingen, fastslog han. Fisch-Thomsen påstand er, at byrådet havde rimelig grund til at handle, som det gjorde, og derfor ikke kan pålægges erstatningsansvar. Kommunernes Landsforening, der indtrådt i sagen på kommunens side, har gennem sin advokat, Jørgen Grønborg, gjort gældende, at uanset om kommunens administration af lov om butikstid var forkert, så udløser det ikke erstatningspligt., fordi loven ikke tager sigte på at varetage individuelle, men kun almene interesser som beskyttelse af de ansatte og forbrugernes, herunder rejsendes behov for at kunne købe ind. Der afsiges dom på mandag.