EMNER

Kommunen bestiller den helt store menu

670 kuverter ældremad om dagen sendes i udbud af MAriagerfjord kommune

Der stilles store krav til den kok, der fra næste årsskifte skal stå for Mariagerfjord Kommunes bespisning af sine borgere. Med 390 beboere på kommunens plejecentre og cirka 280 hjemmeboende aftagere af det kommunale madtilbud skal der gang i de store potter og pander. - Vi har da en forhåbning om, at det store volumen kan give os nogle gode tilbud, også økonomisk set, siger formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Poul Bergmann (S). P.t. er det Hobro Sygehus, der leverer maden til den del af borgerne, der bor i den gamle Hobro Kommune. Resten af borgerne får maden fra Mariager Diner Transportable, som vandt opgaven ved en licitation i juni 2007. Særordningen for Hobro bunder i, at kontrakten med sygehuset først udløber til nytår. Da er det til gengæld uigenkaldeligt slut. For loven forbyder en institution under regionerne at levere til kommunerne. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende søndag