EMNER

Kommunen bør hedde Hobro

} NAVN: Hobro Kommune ligger i bund og grund i bunden af Mariager fjord. Derfor virker det efter min mening malplaceret, at man vil kalde den nye storkommune for Mariager Fjord Kommune. Geografisk ligger Hobro med sine forgangne købstadsrettigheder bedst placeret i fjordområdet. Hvis man vælger navnet Hobro Kommune, kan hverken Arden eller Hadsund føle sig "snydt". Kort og godt: Alle ved hvor Mariager Fjord ligger, men Hobro er centrum i "viften" af kommunerne, der nu samles til en storkommune. Derfor håber jeg, at stednavneudvalget, som er nedsat af Kulturministeriet, skærer igennem og kalder den med rette Hobro Kommune.

Forsiden