Lokalpolitik

Kommunen bør være et godt eksempel

DISPENSATION:Af et læserbrev i NORDJYSKE 2. september af rådmand Nils Bell fremgår det, at skøjtehallen i længere tid har kørt på en dispensation fra de gældende miljølove. Tør man spørge hvor mange af kommunens bygninger, der egentlig køres på dispensation fra gældende lovgivning? Tidligere har det vist sig, at Restaurant Kronborg blev forsømt, men kørt på dispensation fra arbejds og miljølovgivningen. Nu er det så også skøjtehallen. Såvel borgmester Henning G. Jensen, som hans rådmænd Henrik Thomsen og Nils Bell, må kende til antallet af kommunale ejendomme med dispensation. Er der en større "pukkel" skubbet ud i fremtiden, og mener de herrer at private har samme muligheder for blot at køre videre på dispensation? Det sidste er måske i nogen grad tilfældet, men burde kommunen ikke vise et godt eksempel, og holde orden frem for at søge dispensation? Især da en kommune som gerne fremstår som ren, grøn og miljøvenlig, og som ikke holder sig tilbage i sine krav til den menige borger eller de mindre erhvervsdrivende.