Lokalpolitik

Kommunen brød loven

Statsamtet i Nordjylland er på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening kommet frem til, at Arden Kommune i to tilfælde har overtrådt Planloven.

Kommunen skulle inden den 31. december 2003 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægning og ligeledes have udarbejdet en lokal Agenda 21 strategi. Det undlod kommunen at gøre, og dermed brød man loven, påpeger Statsamtet. - Vi tager afgørelsen til efterretning, og selvfølgelig beklager jeg, at vi har gjort noget ulovligt, men sådan er det desværre, siger Ardens borgmester H.C. Maarup. I Danmarks Naturfredningsforening glæder de sig over Statsamtets afgørelse. - Vi er meget tilfredse med, at det nu er slået fast, at en kommune ikke kan sidde gældende love og bestemmelser overhørig, siger lokalformand i Arden Mogens Hedegaard. Kommunen har, siden klagen blev indgivet, taget initiativ til at føre planlægningen ajour, og Statsamtet foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.