Kommunen er underkendt

Det er en ommer. Sådan lyder det til Brønderslev Kommune fra Natur- og Miljøklagenævnet i en sag fra Asaa.

Brønderslev Kommune har givet en landmand lov til at så korn i et fem hektar stort område samt gødske det. Godt nok ligger området i fuglebeskyttelsesområde, men Brønderslev Kommune var af den opfattelse, at det ikke ville få betydning for fuglene, at der dyrkes korn på marken. Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at kommunens vurdering i sagen er sket for et for tyndt grundlag. Natur- og Miljøklagenævnet pålægger Brønderslev Kommune at behandle sagen igen. Vagn Gjerløv, Brønderslev, der er kasserer i Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland, er glad for udfaldet. Han fortæller, at der er mange arter af trækfugle i området. Der er blandt andet pibesvaner, sangsvaner, lysbuget og mørkbuget knortegæs samt knopsvaner. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er området hårdt plaget af udvaskning af gødningsstoffer til de lavvandede kystområder og strandengene.