EMNER

Kommunen får erstatningskrav

} SÆBY: Grusgravejer Julius Arenfeldt bebuder nu fremsættelse af et erstatningskrav mod Sæby Kommune. Han vil sammen med forpagteren af grusgraven kræve erstatning for det betydelig tab, kommunens klage over amtets tilladelse til forlængelse af indvindingen har medført. Arbejdet i grusgraven ligger stadig stille. Side 11