Lokalpolitik

Kommunen får ny teknisk chef

BRØNDERSLEV:Asger Nielsen, teknisk chef i Fjerritslev Kommune, har fået stillingen som teknisk chef i Brønderslev Kommune. Han tiltræder 1. november. Det er udfordringen i at lede en betydeligt større forvaltning, der har gjort det tillokkende for ham at søge nye græsgange, og der er ikke tale om nogen form for smækken med dørene, understreger han. - Jeg har været glad for at være i Fjerritslev og har lært en masse. Men ledelse og organisationsudsvikling har min store intersse, og det får jeg mere brug for i mit nye job. Asger Nielsen, der er 47 år, kom til Fjerritslev Kommune i 1997, hvor han afløste daværende kommuneingeniør Søren Mogensen som leder af teknisk forvaltning. Han kom dengang fra en stilling som planmedarbejder i Nordjyllands Amt, og han har da også brugt en del af sin tid i Fjerritslev på lokal- og kommuneplaner, især indtil forvaltningen fik en fastansat landinspektør. Mens Fjerritslev Kommune med sine 8500 indbyggere og en del udlagte opgaver på det tekniske område er en lille kommune, er Brønderslev Kommune med sine godt 20.000 indbyggere noget anderledes skruet sammen. Her er omkring 100 ansatte på det tekniske område, blandt andet fordi kommunen selv står for fjernvarmeværk, renovation og vandforsyning. Asger Nielsen og hans familie har ikke noget hastværk med at flytte fra Han Herred til Brønderslev, da en søn går i 3. g på Fjerritslev Gymnasium og skal gøre skolen færdig først. Om den tekniske chefs afgang siger borgmester Otto Kjær Larsen, at han respekterer Asger Nielsens beslutning. - Jeg tager hatten af for medarbejdere, der søger nye udfordringer, også ledende medarbejdere. - Vi er glade for Asger Nielsens måde at gøre tingene på og den store viden, han har. Det har vi haft stort udbytte af, og jeg tror også at han har lært noget hos os, siger borgmesteren.