Lokalpolitik

Kommunen fik medhold

Det var i orden at forlange 13.800 kroner for behandling af byggesag

Kathrine grøfte er noget utilfreds med størrelsen på byggesagsgebyret. Arkivfoto

Kathrine grøfte er noget utilfreds med størrelsen på byggesagsgebyret. Arkivfoto

Brønderslev Kommune var i sin ret til at opkræve et byggesagsgebyr på 13.800 kr. i forbindelse med en ridehal ved Thise. Det slår Statsforvaltningen Nordjylland - tidligt Tilsynsrådet fast. Det er Kathrine Grøfte og Per Henrik Knudsen fra Kærgaard på Langbrovej i Thise, der har klaget over størrelsen af gebyret. Men nu har kommunen så fået medhold. Kathrine Grøfte og Per Henrik Knudsen mener, at det er et urimeligt højt beløb. De henviser til, at der et tale om en ridehal samt en ny hestestald. - Kathrine Grøfte og Per Henrik Knudsen mener, at det er en fejl. De mener, at deres sted er af jordbrugsmæssig karakter, hvor gebyret er lavere. Parret henviser til, at de driver et sted med avlshingste og avlshopper. - Vi har ganske vist rideundervisning sideløbende med stutteriaktiviteterne, men i den paragraf, kommunen henholder sig til, er supplerende aktiviteter, som kræver gebyr for byggetilladelse karakteriseret ved aktiviteter, som slet ikke har jordbrugsmæssig karakter, påpeger Kathrine Grøfte og Per Henrik Knudsen. De driver ved siden af landbrug med høns til ægproduktion. Begge er landbrugsuddannede og er fuldtidsbeskæftigede på bedriften. Brønderslev Kommune har opkrævet 20 kr. pr. kvadratmeter. Ifølge Statsforvaltningen har kommunen By- og Boligministeren i ryggen med hensyn til gebyret. Ifølge loven kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Modsat kan kommunalbestyrelsen også træffe beslutning om, at der ikke skal opkræves gebyr. Eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. I Brønderslev Kommune er det besluttet, at der opkræves gebyr. Det har kommunen så gjort. Og kommunen mener, at den er i sin ret, da det byggeri, der er søgt til, er omfattet af planloven. Det alene er nok til at opkræve gebyr. I august 2007 blev der anmeldt en udvidelse af den eksisterende ridehal med hestebokse i den ene ende. 7. november 2007 fik Kathrine Grøfte og Per Henrik Knudsen byggetilladelse. Tilsynsrådets beslutning kan ikke indbringes for en anden instans. Sagen kan dog indbringes for en domstol.