Nibe

Kommunen forlænger fristen

NIBE:Mette Jonasson har netop fået sit koordinatorjob for lokalafdelingen af foreningen Børns Voksenvenner forlænget frem til første marts. Hun er ansat nogle timer om ugen af Nibe Kommune med den opgave at få lokalafdelingen sat i gang, og det er så småt ved at ske. Efter den stiftende generalforsamling i begyndelsen af december har bestyrelsen nu konstitueret sig med Inger Askehave som formand, Dorthe Mortensen sekretær og Jørgen Højgaard som kasserer, mens Poul Erik Sørensen er bestyrelsesmedlem uden øremærkede opgaver. Mette Jonasson deltager i samtlige bestyrelsesmøder som observatør og konsulent - Inger Askehave er i gang med at kontakte lokale virksomheder, mens jeg har fat i skoler og institutioner, fortæller Mette Jonasson. De første voksenvenner er allerede på banen, men der er behov for flere. I begyndelsen af februar sender Nibeafdelingen to bestyrelsesmedlemmer til landsmøde i hovedorganisationen af BVV.