Lokalpolitik

Kommunen fremlægger visioner

Helhedsplan sendes nu i offentlig høring med borgermøde februar 2004

FJERRITSLEV:Hvor står Fjerritslev Kommune? Hvor vil vi hen? Hvordan gør vi? Disse vitale spørgsmål for en kommunalbestyrelse er forsøgt besvaret i en helhedsplan, som sendes i offentlig høring frem til 13. februar 2004, og som skal danne baggrund for et borgermøde på Fjerritslev Kro onsdag 4. februar næste år. - Helhedsplanen for Fjerritslev Kommune indeholder både kommunens planstrategi og vores lokale Agenda 21-strategi. Meningen er, at planen i løbet af det kommende forår også skal indeholde den reviderede kommuneplan, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen (V). Revideres hvert år Helhedsplanen, der tænkes revideret hvert år, er i høj grad en politisk plan og i mindre grad en administrativ plan. Helhedsplanlægning er en ny type værktøj, der skal bidrage til en øget koordinering af kommunens planlægning på tværs af de forskellige sektorer, ligesom den skal øge politikernes ejerskab i planlægningen. - Med den første udgave er det et mål for kommunalbestyrelsen at gøre planen til det værktøj, der skal skabe et samlet overblik over kommunens fremtidsvisioner, og samtidig give borgerne en mulighed for at se, hvilke opgaver, der venter forude, forklarer Otto Kjær Larsen. 17 politikområder Planen er delt op i 17 politikområder, og den gennemgående struktur for hvert ormåde består af forudsætninger, visioner, målsætning og opgaver, der skal gennemføres. Sven Allen Jensens Tegnestue A/S i Aalborg har i samarbejde med kommune udarbejdet debatmaterialet på fire sider. Det trykkes i Fjerritslev Ugeavis i denne uge. Blandt opgaverne for 2004 afslører helhedsplanen revision af kommuneplan, landdistriktspolitik, plan for bynære boliger og byfortætning, gode strande, kloakering, ny pumpeledning og slambehandlingsanlæg, rednings- og beredskabsplan.