Retspleje

Kommunen frikendt i Havne-Super sagen

Højesteret frifandt Frederikshavn Kommune for erstatningsansvar i Havne-Super sagen. Kommunen udstedte i 1991 en dispensation til søndagsåbning hos Havne-Supers konkurrent, Damsgaard Super. Dispensationen blev senere kendt ugyldig i Højesteret og købmand Bent Jensen, Havne-Super, rejste krav om en erstatning fra kommunen. Vestre Landsret tilkendte i 2001 købmanden 5 mio. kr. men Højesteret frifinder kommunen bl. a. med henvisning til, at kommunen ikke begik klare fejl.