Lokalpolitik

Kommunen går på frisørjagt

En halv snes saloner er i strid med lokalplanen. De får nu en kommunal hilsen

AALBORG:Omkring en halv snes frisører i Aalborgs bymidte ligger ulovligt og kan nu vente brev fra Aalborg Kommune. Deres saloner er i stueplan, og det er i strid med lokalplanen. I brevet fra kommunen vil de blive anmodet om at få deres placering godkendt via en dispensationsansøgning. Hvis den ikke kan bevilges, kan det ende med, at de må dreje nøglen om. Det siger bygningskonstruktør Tom Frydkjær Nielsen, som samtidig kan oplyse, at kommunens folk har været rundt i midtbyens gader for at tælle op. Det skete på foranledning af forespørgsel fra NORDJYSKE Stiftstidende. Situationen tog sin begyndelse, da frisør Lotte Paulsen søgte kommunen om tilladelse til at åbne salon i Gravensgade. Hun fik skriftligt afslag og slog sig således til tåls med, at sådan var det så. Derfor undrede det hende, da hun et års tid senere bemærkede, at der var åbnet en ny frisørsalon i Gravensgade i selvsamme husnummer og i stueetagen, som hun havde haft på hånden til leje. - Jeg siger ikke dette af brødnid, men i dyb forundring, siger Lotte Paulsen, som nu har en velfungerende salon i Danmarksgade. Hun efterlyser principperne. Det er lokalplan 10-011 fra marts 1982 om etageanvendelse, det drejer sig om. For at undgå "en død" by besluttede man dengang, at på flere gader i den centrale by, skulle der være liv i ejendommenes stueetager. Så derfor ja til butikker, men nej til (flere) banker, forsikringsselskaber og tandlæger i stueplan. Af måske ikke helt indlysende grunde kom frisørsaloner med ind under den kategori. - Og sådan er bestemmelsen, siger Tom Nielsen. Spørgsmålet vil nu blive forelagt teknisk udvalg, som skal forholde sig til, om tiden er inde til en lokalplansændring. Tomme vinduer For hvis frisørerne fjernes fra gulvplan i midtbyen, risikerer man tomme butiksvinduer. De frisører, der nu får brev fra kommunen, er dem, der har etableret sig med nye butikker efter lokalplanens vedtagelse. Frisørerne, hvoraf nogle er etniske, kan have handlet i god tro, og ikke anet, at de skulle søge kommunen om tilladelse. Om lokalplanens formål hedder bl. a. at fastholde detailhandelen som den mest dominerende centerfunktion i bykernens gå- og servicegader. at forbeholde stueetagearealer langs gå- og servicegader til detailhandelsfunktioner (incl. restauranter). at centerfunktioner som kontor- og klinikvirksomhed, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og lignende, hvis funktion ikke direkte er afhængig af udstillingsfacadeplads giver en 'sekundær' placering i gå- og servicegaderne. Det er sidstnævnte passus, frisørerne kommer ind under.